Trwa procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn: "Budowa dwóch budynków handlowo - usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz pylonem w Bogatyni."

Inwestycja powstanie niedaleko ulicy Pocztowej, fot. bogatynia.info.pl

Inwestycja ma powstać na 13 działkach usytuowanych w pobliżu ulicy Pocztowej, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji paliw "Horex". Starania trwają od grudnia ubiegłego roku. Najpierw w planach były trzy budynki, teraz mowa o dwóch. Nie udało nam się dowiedzieć jaka branża jest w zainteresowaniu inwestora.

Wniosek złożyła firma APOS INVEST Sp. z o.o. z siedzibą w Przodkowie. Na jej prośbę zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego pn. „Budowa trzech budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz pylonem w Bogatyni”. APOS INVEST to firma z województwa pomorskiego, która specjalizuje się w sprawach ogólnobudowlanych. 

- (...) zawiadamiam, o przysługującym stronom prawie zapoznania się z aktami sprawy oraz o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz pylonem w Bogatyni”. Zainteresowane strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma - poinformował burmistrz Dobrołowicz.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.