- reklama -
Czytaj więcej: Kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym
"Region trójziemi - sport bez granic / sport bez barier" to kolejny lustrzany mikroprojekt wspierający integrację mieszkańców Trójstyku, dofinansowany w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska. Środki przeznaczone na działania projektowe wynoszą 18 000 euro i zgodnie z zasadami programu unijnego, gmina poniesie jedynie 10% całej kwoty.
Czytaj więcej: Cyklostrada Dolnośląska

Ponad 1800 kilometrów długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska – koncepcja długodystansowych dróg rowerowych w regionie. Warty około 850 milionów złotych projekt poprawi dostępność transportową regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże je z dolnośląską siecią kolejową.

Kategoria: Sport
czwartek, maj 06, 2021