fot. archiwum bogatynia.info.pl29 maja ukazało się zaproszenie do składania ofert w przetargu publicznym na nabycie akcji Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Bogatyni. Termin składania ofert upływa 2 lipca 2012 r.

Gmina zamierza sprzedać wszystkie swoje akcje – 188 250 sztuk – o wartości nominalnej 100 zł każda. Cena wywoławcza jednej akcji wynosi 112 zł 35 groszy, co stanowi prawie 21,150 mln zł za wszystkie zbywane akcje. Kapitał zakładowy spółki wynosi 28 928 600 zł – akcje należące do gminy mają nominalną wartość 18 825 000 zł. Pozostałe akcje o nominalnej wartości 10 103 600 zł są własnością PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

Według ogłoszenia, zbywane akcje stanowią 65,07% ogólnej liczby akcji i reprezentują 65,07% ogólnej liczby głosów.

Zbycie akcji może nastąpić na rzecz oferenta indywidualnego bądź zbiorowego. Jedynym kryterium merytorycznym, podlegającym ocenie, będzie cena za zbywane akcje. Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do uzyskania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie braku zastrzeżeń co do zamiaru łączenia się przedsiębiorstw albo decyzji MSWiA, zezwalającej na nabycie akcji.

Podobne artykuły:

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.