Ruszył przetarg na remont pomieszczeń Integracyjnego Żłobka Publicznego nr 1 w Bogatyni w ramach zadania "Utworzenie 25 dodatkowych miejsc opieki w Integracyjnym Żłóbku Publicznym Nr 1 w Bogatyni". Kwota jaką Bogatynia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 450 tys. zł, zadanie ma być dofinansowane przez Unię Europejską. 

fot. archiwum

O temacie pisaliśmy już w artykule Przedszkole nr 4 do likwidacji. Powiększy się żłobek. Przedszkole Publiczne nr 4 w Bogatyni, które obecnie dzieli jedne budynek ze żłobkiem, od 1 września 2024 r. funkcjonować będzie jako przedszkole jednooddziałowe.  Zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym uczęszczać będzie do niego 23 dzieci, w tym 12 dzieci sześcioletnich, które z dniem 31 sierpnia 2025 r. zakończą  edukację przedszkolną. Pozostałe dzieci będą miały możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Bogatyni zlokalizowanym na tej samej ulicy co likwidowane przedszkole.

Do połowy lipca można składać oferty na rozbudowę żłobka. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń Integracyjnego Żłobka Publicznego Nr 1 w Bogatyni w zakresie branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Roboty realizowane są w ramach projektu "Utworzenie 25 dodatkowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3 w Integracyjnym Żłobku Publicznym Nr 1 w Bogatyni przy ul. Chopina 12” dofinansowanego ze środków programu „Opieka nad dziećmi do lat 3 – Program Maluch+ 2022-2029”. 

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do dnia 29 sierpnia 2024 r. 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.