Uzbrojenie terenu planowanej strefy przemysłowej Bogatynia-Porajów w systemie "zaprojektuj i wybuduj" - to nowe zadanie, na które ruszył właśnie przetarg. Inwestycja będzie dofinansowana w kwocie 93 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład - poinformowano o tym już w październiku ubiegłego roku.

fot. archiwum bogatynia.info.pl

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania "Uzbrojenie terenu planowanej strefy przemysłowej Bogatynia-Porajów" w systemie "zaprojektuj i wybuduj", polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robót budowlanych. Przedmiot zamówienie obejmuje m.in. wykonanie dokumentacji technicznej budowy infrastruktury komunikacyjnej wraz z infrastrukturą podziemną w postaci odcinków sieci wody i kanalizacji sanitarnej wraz z kanalizacją deszczową oraz instalacją oświetlenia drogowego, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, oraz zezwoleń, niezbędnych do realizacji planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego, uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót niewymagających uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. W dalszej kolejności przewidziane jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową infrastruktury objętej dokumentacją projektową i sporządzenie dokumentacji powykonawczej i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Obszar objęty zadaniem inwestycyjnych zlokalizowany jest w południowo zachodniej części wsi Porajów i obejmuje działki Gminy Bogatynia, działki osób prywatnych, działki Skarbu Państwa w zarządzie KOWR i działki Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Szczegółowo przedmiot zamówienia, zarówno w zakresie prac projektowych, jak i realizacji
robót budowlanych, opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym pn. "Uzbrojenie terenu planowanej strefy przemysłowe Bogatynia-Porajów opracowanej w kwietniu 2024 r. przez MDW Group sp. z o.o." (pisaliśmy na ten temat w artykule Strefa przemysłowa w Porajowie, najpierw opracowanie programu).

Zamawiający ustalił następujące wymagane terminy realizacji przedmiotu zamówienia: dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę albo zaświadczenia przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę – do 330 dni od daty podpisania umowy, realizacji robót budowlanych – do 400 dni od daty otrzymania decyzji pozwolenia na budowę albo zaświadczenia przyjęcia zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę.  

Przypomnijmy, że podobny pomysł realizuje Zittau: Obok Sieniawki powstanie wielka strefa ekonomiczna, wyburzone będzie osiedle.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.