Gmina Bogatynia poinformowała o decyzji w sprawie popowodziowej odbudowy Miedzianki. Opublikowano obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Miedzianka w sierpniu 2017 roku, 7 lat po powodzi, fot. instagram.com/bogatynia_info

Dokładnie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o zawiadomieniu stron postępowania o wydaniu przez RDOŚ postanowienia z dnia 20 marca 2024 r. (...), w którym stwierdza, że dla przedsięwzięcia pn. "Popowodziowa odbudowa cieku Miedzianka i Witka, część I Miedzianka" aktualne są warunki jego realizacji, określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, z dnia 10 listopada 2017 (...).

Postępowanie trwa już kilka lat. O jednym z radykalniejszych rozwiązań - przewidujących zbiornik wodny w Markocicach - pisaliśmy 2 lata temu (vide Zbiornik wodny na Miedziance?). Zbiornik miał być długi na ponad kilometr i szeroki na 22 metry. Maksymalna pojemność zbiornika – ok. 3,2 mln metry sześcienne. W związku z budową zbiornika konieczne byłoby wywłaszczenie 73 budynków mieszkalnych (w tym 25 obiektów zabytkowych) oraz 48 budynków gospodarczych (w tym 3 obiekty zabytkowe). Trzeba by również przebudować ponad 2,5 km drogi gminnej. To było najdroższe i najbardziej radykalne rozwiązanie. Pozostałe warianty przewidywały różną skalę finansową i infrastrukturalną. Zakładane było m.in. wybudowanie bądź podwyższenie istniejących zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz progów wodnych (koszt 108 mln zł). Inne warianty zakładały poszerzenie koryta rzeki na różnych odcinakach  (koszt 50 mln zł) lub likwidację budowli piętrzących: jazów, stopni (koszt ok 60 mln zł). Możliwe było również wybudowanie kanału ulgi dla rzeki Miedzianka (na odcinku od ok. 0,7 km poniżej granicy polsko-czeskiej do potoku Ślad) za ok. 90 mln zł.

- W okresie 14.04.–29.05.2015r. odbyły się konsultacje społeczne „Wielowariantowa zrównoważona koncepcja łagodzenia skutków powodzi cieku Miedzianka i Witka, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Bogatynia”. Zainteresowani zgłaszali uwagi dotyczące wielowariantowej koncepcji za pośrednictwem ankiety internetowej. W oparciu o otrzymane uwagi do Części I: Miedzianka, po zakończeniu konsultacji, został opracowany dodatkowy wariant popowodziowej odbudowy rzeki Miedzianka, w którym ujęto odcinkowe rozwiązania projektowe z proponowanych wariantów 1, 4, 5 - informował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na specjalnej stronie internetowej miedziankaiwitka.mggp.com.pl.

Według RZGW dodatkowy wariant został nazwany wariantem 9 i jego zasadnicze rozwiązania przedstawiają się następująco: na odcinku dolnym rzeki planowane jest poszerzenie jej koryta tak aby mieściło ono przepływ o prawdopodobieństwie przewyższenia p=10% (wg wariantu 4); na odcinku środkowym rzeki, do mostu w ulicy Turowskiej planowane jest poszerzenie jej koryta tak aby mieściło ono przepływ o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% wraz z nadbudową istniejących murów (wg wariantu 5); na odcinku górnym rzeki planowana jest nadbudowa istniejących murów tak aby koryto rzeki mieściło przepływ o prawdopodobieństwie przewyższenia p=1% (wg wariantu 1).

Co z tego wynika i kiedy będzie zrealizowane zadanie? Pytanie wciąż pozostaje otwarte.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.