12 kwietnia Rada Miejska spotkała się na 127 sesji. Nieobecnych było "tylko" 5 radnych. Obradował jeszcze "stary" skład. Wysłuchano m.in. stanu bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.

Sesja zwołana została jeszcze przed wyborami. "Starzy" radni wysłuchali sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Bogatyni od 1 stycznia 2024 r. do końca kadencji oraz sprawozdania z działalności komisji problemowych Rady Miejskiej w Bogatyni od 1 stycznia 2024 r. do końca kadencji. Podjęto również kilka uchwał.

Radni głosowali w sprawie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia oraz Bogatyński Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny. Skarga została uznana za bezzasadną. Chodziło o wypłatę świadczeń. Ustalono, że wypłata świadczenia została zaksięgowana w dniu 11 marca 2024 r., ale nie wynikało to z winy lub opieszałości pracowników Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny lecz z przyczyn niezależnych od organu przyznającego świadczenie, jakim był błąd systemu teleinformatycznego. Ponadto wypłata świadczenia we wskazanym terminie dotyczyła wszystkich osób pobierających świadczenie, nie tylko Skarżącego. Jednocześnie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wskazała, że forma złożonej skargi jest nieodpowiednia, obraźliwa, szkalująca dobre imię urzędników oraz nosi znamiona oskarżenia ich o czyny niezgodne z prawem.

Radni głosowali również w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. Uchwała była konieczna do podjęcia w związku z pismem Wojewody Dolnośląskiego informującym o zwolnieniu Pana Artura Tokarczyka z pełnienia funkcji Przedstawiciela Wojewody Dolnośląskiego w pracach Rady Społecznej funkcjonującej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Bogatyni. Wojewoda desygnował do pełnienia tej funkcji Jerzego Stachyrę. Jerzy Stachyra został wybrany radnym powiatowym z okręgu bogatyńskiego.

Na sesji został przedstawiony stan bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia. Szczegółowo napiszemy na ten temat w odrębnych publikacjach. 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.