(10.11) Dzisiaj w bogatyńskim urzędzie odbyło się, zorganizowane w formule online, spotkanie dotyczące możliwości uruchomienia Kolejowej Komunikacji Autobusowej (KKA) na trasie Bogatynia - Zgorzelec.

KKA jest formą zastępczej komunikacji na odcinkach linii kolejowych, na których z różnych powodów zostały zawieszone połączenia pasażerskie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego - pani Agnieszka Zakęś (Dyrektor Departamentu Infrastruktury) i pan Łukasz Sęk (Kierownik Działu Transportu Kolejowego) zaprezentowali ramy prawne, organizacyjne oraz analizy finansowe uruchomienia tego typu połączeń, które mogłyby funkcjonować na tej trasie do czasu zakończenia projektu rewitalizacji linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia.

Spotkanie było odpowiedzią na wniosek osiemnastu Radnych Rady Miejskiej w Bogatyni skierowany do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie utworzenia Kolejowej Komunikacji Autobusowej.

Ze strony Gminy Bogatynia w spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Wojciech Dobrołowicz, Naczelnik Wydziału Inwestycji Aleksandra Kołodyńska oraz radni Dominik Zawada, Zbigniew Szatkowski, Eugeniusz Kubica. 

Przedstawione przez Departament Infrastruktury dane zostaną przeanalizowane przez władze Gminy w celu podjęcia dalszych decyzji.

Prezentacja Działu Transportu Kolejowego Urzędu Marszałkowskiego do pobrania: KKA Zgorzelec Bogatynia.

Źródło: UMiG Bogatynia 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.