W czwartek 9 listopada br. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie, podczas którego komisja konkursu “Nasza Wieś – mamy się czym pochwalić”, wyłoniła zwycięskie wsie. W IX edycji konkursu udział wzięło 6 sołectw z trzech gmin powiatu zgorzeleckiego.

I miejsce zajęły wsie Jasna Góra oraz Ruszów.

II miejsce otrzymały pozostałe cztery wsie: Bratków, Gozdanin, Jerzmanki i Jędrzychowice.

Wszystkie wsie otrzymają nagrody finansowe.

Pod ocenę komisji konkursowej były poddane takie elementy jak m.in.: dbałość o estetykę wsi, zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi, zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, tradycje, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi), oferta wsi (kiermasze, jarmarki, dożynki, odpusty, majówki, zabawy itp.), umiejętność zaprezentowania dorobku wsi podczas wizytacji komisji konkursowej i jakość przedłożonych materiałów.

Główną ideą konkursu jest podniesienie atrakcyjności i estetyki otoczenia, kształtowanie postaw współodpowiedzialności mieszkańców za wizerunek wsi, rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności na rzecz lokalnego środowiska oraz zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu – organizator konkursu – dziękuje sołectwom za ogromne zaangażowanie i wspaniałe prezentacje. Wasza praca na rzecz dobra ogółu jest nieoceniona! Szczególnie gratulujemy mieszkańcom wsi, którzy mogą być dumni ze swoich osiągnięć oraz współpracy na rzecz całego sołectwa!

Źródło: SP w Zgorzelcu 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.