Burmistrzowie regionu frydlanckiego rozmawiali o przestępczości transgranicznej z nowym dyrektorem regionalnej policji.

W gospodarstwie rolnym w miejscowości Dolní Oldříš w środę, 29 marca 2023 r., burmistrzowie regionu frydlanckiego spotkali się z nowym dyrektorem policji Kraju Libereckiego, którym został płk. mgr inż. Libor Špráchal. Głównym tematem, którym się tutaj zajmowali wspólnie z lokalnymi mieszkańcami, była wysoka przestępczość transgraniczna.

„Spotkanie było pierwszym wspólnym spotkaniem burmistrzów regionu frydlanckiego z nowym komendantem regionalnym policji, a tematyka była ściśle związana z miejscem, w którym się odbyło. Mieszkańcy położonego na granicy czesko-polskiej Dolní Oldříš od lat mają do czynienia z intensywną przestępczością transgraniczną. Dlatego na spotkanie zaproszono również okolicznych mieszkańców, którzy podzielili się swoimi historiami, przypadkami, a także pomysłami na rozwiązanie sytuacji” – opisuje główny temat spotkania burmistrz Frydlantu inż. Dan Ramzer. Zauważył na spotkaniu, że dzięki nowo powołanej Straży Miejskiej we Frydlancie, która już pełni służbę 24 godziny na dobę i obejmuje swoim zasięgiem całe miasto, policjanci z komendy powiatowej we Frydlancie mają możliwość częstszych wyjazdów do okolicznych wsi i zapewnić tam poczucie bezpieczeństwa lub rozwiązać przestępczą działalność.

Regionalny system monitoringu kamerowego był również omawiany na spotkaniu burmistrzów z dyrektorem policji i przedstawicielami Kraju Libereckiego. Do tej pory jego rozbudowa wiązała się z inwestycjami poszczególnych gmin lub policji, która podobnie jak gminy nie mają na to środków finansowych. „Cieszymy się, że hejtman regionu Martin Půta obiecał uwolnić 2 miliony koron z funduszu kryzysowego na rozbudowę tego regionalnego systemu monitoringu kamerowego. To na pewno pieniądze wydane w sensowny sposób” – powiedział burmistrz Frydlantu.

Na spotkaniu burmistrzowie po raz kolejny zwrócili uwagę na powtarzające się prośby do operatorów telefonii komórkowej z powodu bardzo słabego i brakującego w wielu miejscach sygnału telefonii komórkowej i w tym kontekście mówiono również o łączeniu się z centrami operacyjnymi za pomocą specjalnych numerów, które nie wymagają sygnału operatora komórkowego.

„Na zakończenie spotkania omówiono również pomiary prędkości na odcinkach na drogach regionalnych w regionie Frydlant. Wydaje się to jednak nieefektywne w odniesieniu do sezonowości i wielkiej idei wykroczeń popełnianych przez zagranicznych kierowców. Trzeba by było zatrudnić kilku nowych funkcjonariuszy do zajmowania się wykroczeniami, ale przez pewną część roku byliby bezużyteczni” – podsumował burmistrz Frydlantu Dan Ramzer.

W spotkaniu w Dolním Oldříšu dla Frýdlantu uczestniczył także komendant Straży Miejskiej Frýdlantu Petr Šantavý i Josef Hurník, odpowiedzialny w Urzędzie Miasta Frydlant za zarządzanie kryzysowe.

„Wielokrotnie zajmujemy się sytuacją bezpieczeństwa w regionie Frydlantu. Temat ten silnie odbija się echem w strefie przygranicznej i poproszę czeskiego ministra spraw wewnętrznych Víta Rakušana, aby zajął się aktualizacją czesko-polskiego kontraktu policyjnego, co usprawniłoby wzajemną wymianę informacji i lepszą współpracę we wspólnych interwencjach policyjnych. W ten sposób skuteczniej walczylibyśmy również z drobną przestępczością, która budzi niepokój mieszkańców tych obszarów” – powiedział cytowany przez czeską prasę hejtman Martin Půta. Według niego jednak regionalna policja nie poradzi sobie sama z sytuacją. „Musimy zaapelować do prezydium policji i MSW. Jestem głęboko przekonany, że w obecnych problemach bardzo pomogłoby ulepszenie systemu kamer, a także poprawa niewystarczającego zasięgu sygnału mobilnego” – dodał.

Tylko w ubiegłym roku zarejestrowano na tzw. cyplu frydlanckim 284 przestępstwa, z których rozwiązano 155. W pierwszych dwóch miesiącach tego roku popełniono 54 przestępstwa, o cztery mniej niż przed rokiem. „Jest niewielki wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dlatego już podjęliśmy działania i podejmujemy tam nadzwyczajne kroki, aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa obywateli. Regularnie jeżdżą tam policjanci z libereckiej służby patrolowej, służby kynologicznej, hipologicznej, a także patrole z oddziałów ratunkowych i eskortowych” – powiedział regionalny komendant policji Libor Špráchal. Według niego w regionie Frýdlant odbywają się obecnie akcje prewencyjne, które skupiają się na obszarach chałupniczych. „Nawet jeśli liberecka policja nie radzi sobie zbyt dobrze z liczbą funkcjonariuszy policji, jest dla nas bardzo ważne, aby obywatele czuli się bezpiecznie nie tylko tam, ale na całym terytorium Kraju Libereckiego” – dodał. 

Na podstawie: Mesto Frydlant, fot. Mesto Frydlant/www.mesto-frydlant.cz

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.