Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania jako jedyna firma zgłosiła się do przetargu na bieżące remonty dróg oraz bieżące remonty nawierzchni ulic, chodników i parkingów na terenie miasta i gminy Bogatynia w latach 2023-2024. Cena zaproponowana przez firmę komunalną to 3,3 mln zł, problem w tym, że magistrat zaproponował na ten cel 1 mln zł. 

To już kolejny przetarg kiedy GPO składa w urzędzie dużo wyższe oferty niż zaplanowano. Wstępne wynagrodzenie po negocjacjach zaakceptowano. To już kolejny raz, kiedy GPO wystawia o wiele wyższe kwoty w postępowaniach, gdzie od wielu lat jako jedyna firma zgłasza się do postępowania komunalnego. Przypomnijmy, że podwyżka opłaty za odpady została spowodowana o wiele większą kwotą przetargową (tylko o 7 mln zł): Jak wyliczono podwyżki za odpady w Bogatyni? Cenę podyktowało GPO

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie prawie 50 pozycji zestawionych w tabeli robót. Wśród najważniejszych można wymienić remont cząstkowy 3000 m kw. nawierzchni bitumicznych asfaltowych mieszankami mineralno-asfaltowymi z ręcznym obcinaniem krawędzi, wywozem i utylizacją materiału rozbiórkowego o średniej grubości uszkodzeń 6 cm, (materiał nowy). Planowana jest również regulacja pionowa studzienek i kratek ściekowych - kilkadziesiąt sztuk, ustawienie krawężników betonowych (drogowe, najazdowe,
skośne), etc. 

Podane  obmiary poszczególnych zakresów robót są szacunkowe i w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu przy zachowaniu kwoty zaplanowanej w budżecie Gminy Bogatynia na lata 2023 i 2024 oraz podanych w ofercie cen jednostkowych.  Kłopot w tym, że zaproponowana cena przewyższa ponad 3-krotnie tą zaplanowaną. Przetarg nie został rozstrzygnięty. 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.