W 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęło 6 skarg, a rok wcześniej było ich 17. Na co skarżą się bogatynianie? Ciekawostką jest, że burmistrzowie w ciągu roku przyjęci ok. 350 interesantów, w tym tylko 15 w sprawie pracy. 

UMiG, fot. archiwum bogatynia.info.pl

Organizowanie i nadzorowanie przyjmowania, rejestrowania, rozpatrywania i załatwiania skarg w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni należy do zadań Wydziału Organizacyjno - Prawnego, który prowadzi również Rejestr Skarg.

W 2022 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęło 6 skarg, z czego skargi rozpatrywane przez Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia to 2 skargi przekazana do rozpatrzenia wg właściwości, a 3 skargi uznane za bezzasadne (w tym jedna, która w części została przekazana wg właściwości). Skargi rozpatrzone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji i zakończone Uchwałą Rady Miejskiej w Bogatyni to 2 skargi uznane za bezzasadne.

Problematyka skarg wnoszonych do Urzędu Miasta i Gminy w 2022 r. dotyczyła:

Lp.

Temat skargi

Sposób rozpatrzenia skargi

1

Skarga anonimowa - PEC

Przekazana do rozpatrzenia wg właściwości

2

Skarga - mobbing oraz odpowiedzialność za szkodę PEC

Skarga bezzasadna

3

Skarga na bezczynność Burmistrza

Skarga bezzasadna - Uchwała Nr LXXXII/524/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 29 kwietnia roku w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

4

Skarga na opieszałość burmistrza

Skarga bezzasadna - Uchwała Nr LXXXIX/560/22 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na opieszałość, brak decyzji, brak odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia

5

Skarga na Naczelnika Wydziału Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Skarga bezzasadna

6

Skarga na działalność GPO i pracy Wydziału Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni

Przekazana do rozpatrzenia wg właściwości / skarga bezzasadna

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia oraz jego Zastępca przyjmują interesantów w ramach skarg i wniosków. Termin spotkania ustala się na wniosek strony zainteresowanej za pośrednictwem sekretariatu. Tematyka oraz ilość osób przyjętych w ramach pełnionego dyżuru przedstawia poniższe zestawienie:

Zakres przedmiotowy

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia

Zastępca Burmistrza ds. Społecznych

Praca i zatrudnienie

5

10

Remonty, prace konserwatorskie

31

5

Sprawy mieszkaniowe

100

41

Pomoc finansowa, społeczna

5

9

Gospodarka przestrzenna

14

0

Skargi

21

3

Zaległości finansowe, płatności, podatki

19

5

Ochrona środowiska

9

0

Pozostałe

49

16

RAZEM

253

89

 

 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.