Urząd miejski unieważnia przetarg na budowę ścieżki rowerowej i od razu ogłasza drugi. Do realizacji zadania zgłosiła się jedynie gminna spółka oferując kwotę 12 mln zł. 

Zdjęcie przykładowe, fot. archiwum 

- (...) Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Budowa drogi rowerowej Bogatynia-Zatonie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 w związku z tym, iż cena najkorzystniejszej oferty znacząco przekracza kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania i brak jest możliwości jej zwiększenia do ceny najkorzystniejszej oferty - poinformował burmistrz Wojciech Dobrołowicz.

Do przetargu zgłosiło się jedynie Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania proponując cenę 12 mln zł za wykonawstwo. Przypomnijmy: Firma z Katowic opracowała program funkcjonalno- użytkowy budowy drogi rowerowej na trasie Bogatynia-Zatonie wzdłuż ciągu drogi gminnej od skrzyżowania ul. Zgorzeleckiej z Aleją Solidarności do ul. Młodych Energetyków w Zatoniu. Kompletna dokumentacja za około 42 tys. zł wraz z indywidualnym preliminarzem kosztów wyliczyła koszt budowy takiej ścieżki na prawie 5,3 mln zł. Urząd Miasta i Gminy przygotował wniosek na wybór wykonawcy w trybie zaprojektuj wybuduj, ale postępowanie nie zostało jeszcze ogłoszone.

Projekt koncepcyjny już powstał już dwa lata temu. Teraz opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego.

Zakres planowanej inwestycji przewiduje wykonanie drogi rowerowej o szer. 2,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie oznakowania oznakowanie poziomego i pionowego, wycinkę drzew kolidujących z budową drogi rowerowej i wykonanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (wyposażonego w tablicę informacyjną, dwie ławki, śmietniki oraz stojak na rowery). Gmina już posiada „Projekt koncepcyjny budowy drogi rowerowej na odcinku Bogatynia-Zatonie o długości ok. 3,6 km” opracowany przez P.P.H. AWIS sp. z o.o. w styczniu 2021r.,

Przedmiotowa droga rowerowa będzie odcinkiem biegnącym przez teren niezabudowany, łączącym istniejącą ścieżkę pieszo-rowerową biegnącą w Bogatyni wzdłuż Alei Solidarności i ulicy Pocztowej z trasą rowerową, która będzie wytyczona przez lokalne ulice i drogi w Zatoniu i Trzcińcu i docelowo do magistrali rowerowej ER3b (Szlak Nysy Łużyckiej) stanowiącej jedną z głównych planowanych tras rowerowych województwa dolnośląskiego.

Przetarg został ponowiony.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.