16 września 2022 r. Starosta Zgorzelecki zorganizował spotkanie dotyczące pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej. W spotkaniu udział wzięli – starosta zgorzelecki Artur Bieliński, etatowy członek zarządu – Ireneusz Owsik, dyrektorzy i pracownicy PCPR, ośrodków pomocy społecznej, burmistrzowie i wójtowie, przedstawiciel zgorzeleckiej prokuratury, prezes sądu Dominika Gotthardt, kuratorzy sądowi oraz zastępca komendanta policji Łukasz Rachwalski.

Głównym tematem spotkania była sytuacja pieczy zastępczej w Powiecie Zgorzeleckim w tym analiza rosnącej ilości dzieci, umieszczanych w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zasadniczym wnioskiem płynącym z konferencji jest konieczność jeszcze większego nacisku na pracę u podstaw asystentów rodziny i pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej z rodzinami biologicznymi w gminach. Są bowiem rodziny, które kochają swoje dzieci lecz bezradność i brak umiejętności funkcjonowania powodują często nieumiejętność poradzenia sobie z rzeczami zasadniczymi dnia codziennego i w efekcie rozpad rodziny.

W trakcie spotkania przedstawiono podsumowania za 2021 r., obecną sytuację pieczy zastępczej oraz rodzaje wsparcia, które rodziny zastępcze oraz rodziny biologiczne dzieci umieszczonych w pieczy mogą uzyskać w PCPR. Poruszono konieczność organizowania szerszego wsparcia na terenie gmin przez OPS-y, co zwiększy dostępność dla osób mających trudność z dojazdem do Zgorzelca.

Spotkanie było także okazją do polepszenia istniejących procedur i wymiany informacji, aby jeszcze sprawniej działać na rzecz najbardziej potrzebujących mieszkańców powiatu. To była świetna okazja do omówienia sytuacji niestandardowych oraz ustalenia wspólnego toku działania.

Źródło: UMiG Bogatynia 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.