W zeszłym roku burmistrz otrzymał absolutorium niemal jednogłośnie, fot. archiwum UMiG BogatyniaZgodnie z przewidywaniami, 15 czerwca Rada Gminy i Miasta Bogatynia udzieliła burmistrzowi absolutorium. Za udzieleniem absolutorium głosowało 14 radnych, 2 radnych głosowało przeciw

W sesji uczestniczyło szesnaścioro radnych – nieobecni byli radni Filip Barbachowski, Piotr Ernest, Henryk Komarnicki, Marek Marczak oraz Patryk Stefaniak. Pod nieobecność przewodniczącego rady obrady poprowadziła wiceprzewodnicząca rady Dorota Bojakowska. Dyskusję poprzedziło rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 oraz przedstawienie opinii komisji problemowych rady i Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinie komisji były pozytywne, podobnie jak opinia RIO, która dotyczy strony formalnej, natomiast do rady należy ocena wydatków pod kątem celowości i gospodarności.

Podczas dyskusji przewodniczący komisji rewizyjnej, radny Jerzy Wiśniewski, przedstawił zakres kontroli, którą komisja przeprowadziła. Jeśli chodzi o inwestycje, kontrola dotyczyła wybudowanego z Działoszynie „Orlika” oraz kładki, łączącej Park Preibischa z ul. Kościuszki. W debacie padło wiele krytycznych uwag co do celowości niektórych wydatków i przejrzystości informacji, przedstawionych radzie. Uwagi były związane między innymi z finansami MZGK, gdyż zakład zakończył rok 2011 ze zobowiązaniami w wysokości 2,5 mln zł, z czego 1 mln zł to zobowiązania wymagalne. Padły także pytania dotyczące wydatków urzędu, transferów do BWiO, jak też odbudowy mostów na rzece Miedzianka.

Dyskusja schodziła niejednokrotnie na tematy poboczne, w tym związane z oceną poprzednich władz gminy. W tej kwestii radny Artur Oliasz polemizował z opiniami, które wyraził wiceprzewodniczący rady, Andrzej Lipko.

Przeciw przyjęciu sprawozdania oraz przeciw udzieleniu absolutorium burmistrzowi zagłosowali radni Zbigniew Szatkowski oraz Jerzy Wojciechowski.

Podobne artykuły:

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.