Kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni, fot. archiwum bogatynia.info.plPodczas sesji 30 maja rada gminy i miasta podzieliła dotację w wysokości 800 tys. zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w obiektach zabytkowych. Z tej kwoty 758 tys. zł przypadło parafiom rzymsko – katolickim


W części dotyczącej kościołów, dotację podzielono zgodnie ze złożonymi i zaakceptowanymi wnioskami. Największą sumę otrzymała parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP – 200 tys. zł. Po 150 tys. zł przypadło na parafie w Porajowie i w Działoszynie, 100 tys. zł przyznano parafii w Krzewinie, 90 tys. zł – w Opolnie, a 68 tys. zł parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła. Aby radnym przybliżyć szczegóły planowanych prac, zaprezentowano krótki film (poniżej), o zamierzeniach poszczególnych parafii mówił także ksiądz dziekan Jan Żak (pisaliśmy na ten temat w artykule Radni zdecydują o środkach na prace konserwatorskie).

W ubiegłym roku dotacja była dwukrotnie mniejsza, gdyż wynosiła 400 tys. zł, z czego prace w obiektach sakralnych dofinansowano kwotą 350 tys. zł, a prace konserwatorskie w domach prywatnych kwotą 50 tys. zł (vide Gmina dopłaci do remontów kościołów). Wzbudziło to wątpliwości niektórych radnych, gdyż sytuacja finansowa gminy jest trudna, a pilne remonty są niezbędne z wielu placówkach oświaty – na niedawnym spotkaniu w urzędzie mówili o tym przedstawiciele rad rodziców, poruszając między innymi temat wykonania nowej elewacji Szkoły Podstawowej nr 1. Ze strony burmistrza padła deklaracja, że szkoła otrzyma nową elewację podczas przerwy wakacyjnej – środki mają pochodzić z rezerwy inwestycyjnej.

Mniej konkretna była odpowiedź na pytania, dotyczące planów gminy wobec architektury przysłupowo – zrębowej, szczególnie domów łużyckich przy ul. 1 Maja, ponadto kwestia przeznaczenia przez gminę środków finansowych prywatnym właścicielom domów wywołała pewne kontrowersje. Radny Jerzy Wiśniewski złożył wniosek, aby zmienić częściowo dotację w tych punktach, przeznaczając kwotę zaplanowaną na dofinansowanie domu, będącego w posiadaniu p. Kamili Lech, na zwiększenie dofinansowania, przydzielonego p. Ewelinie Woźniak. Radny argumentował, iż gmina nie powinna dofinansowywać prac w obiekcie, którego właściciel nie mieszka w gminie Bogatynia. Wprawiło to w zdumienie niektórych radnych, ponieważ obydwa obiekty, których właścicielkami są wyżej wymienione panie, znajdują się w Bogatyni przy ul. Waryńskiego.

Wniosek radnego został przyjęty przy czterech głosach przeciwnych. Całą uchwałę po tej korekcie podjęto 13 głosami „za”, czworo radnych wstrzymało się od głosu, a dwóch było przeciw.

Bez uwag rada zaakceptowała projekt nowego statutu SPZOZ oraz projekt nazwania jednej z ulic w Kopaczowie Aleją Trzech Państw. Upadł wniosek, skierowany do przewodniczącego rady przez klub Porozumienie Obywatelskie, o przywrócenie emisji przebiegu sesji przez TV Bogatynia. W tej sprawie głos zabrał burmistrz, oznajmiając, iż powodem rezygnacji z emisji jest poszukiwanie oszczędności w budżecie (vide Nie będzie już sesji w kablówce?).

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.