Szpital Gminny, fot. bogatynia.info.pl22 czerwca odbędzie się kolejna sesja rady gminy i miasta. Główne tematy dotyczą projektów, przewidujących zmiany w funkcjonowaniu gminnej służby zdrowia, oświaty oraz w budżecie gminy

Radni rozpatrzą projekt uchwały intencyjnej, w której „wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do połączenia się Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Bogatyni przy ul. Wyczółkowskiego 15 z Wielospecjalistycznym Szpitalem – Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Lubańskiej 11 – 12.”

W uzasadnieniu do projektu uchwały można przeczytać, iż umożliwi ona burmistrzowi opracowanie koncepcji połączenia obydwu zespołów. Koncepcja ma uwzględniać założenia, dotyczące rodzaju i zakresu świadczeń zdrowotnych udzielanych mieszkańcom gminy Bogatynia, spraw pracowniczych i zasad przejęcia mienia SPZOZ w Bogatyni, wysokości zobowiązań bogatyńskiego zespołu i zasad odpowiedzialności za te zobowiązania w razie połączenia oraz konsultacji ze związkami zawodowymi.

Rada otrzyma także projekty uchwał w sprawie wyrażenia woli utworzenia z dniem 1.09.2012 roku Publicznego Gimnazjum nr 3 z siedzibą w Bogatyni, ul. Młodych Energetyków 24 oraz utworzenia z tą samą datą Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum na bazie istniejącej PSP nr 5 im. Bolesława Chrobrego z nowo tworzonym Publicznym Gimnazjum nr 3. Z dołączonej informacji wynika, iż utworzenie PG nr 3 wpłynie na zmniejszenie liczby uczniów w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Bogatyni, a tym samym zmniejszenie pokrycia kosztów jego utrzymania przez subwencję oświatową.

Podczas sesji rada rozpatrzy także zmiany w budżecie – wydatki mają zostać zwiększone o 1 242 660 zł. Zwiększenia dotyczą przede wszystkim 500 000 zł na budowę sieci ciepłowniczej w ulicach Komuny Paryskiej, Francuskiej, Krętej i Wesołej w Bogatyni. Prawie 390 tys. zł ma otrzymać oświata, w tym 170 tys. zł na remont elewacji PSP nr 1, 215 tys. zł na remont dachu w przedszkolu nr 3 i 55 tys. zł na remont w przedszkolu nr 5. 173 tys. zł mają zostać przeznaczone na koncepcję i dokumentację rewitalizacji domów przysłupowo - zrębowych.

Najpoważniejsze zmniejszenia dotyczą rezerwy inwestycyjnej (398 tys. zł), zagospodarowania terenu „Obserwatora” (500 tys. zł) oraz przebudowy ulic Chrobrego, Mieszka I, Dzikiej, Ludowej, Bema, Sienkiewicza i Zwycięstwa (160 tys. zł).

W programie sesji jest także projekt uchwały o nadaniu nazwy „Most Darczyńców Bogatyni” obiektowi przy ul. Armii Czerwonej. Teren w jego sąsiedztwie - przy skrzyżowaniu ulic Armii Czerwonej i 1 Maja - ma otrzymać nazwę „Park Darczyńców Bogatyni”.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.