Były Zespół Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni, fot. bogatynia.info.pl

W budynkach powstanie gimnazjum, a majątek ruchomy otrzyma "Górnik"

Za tydzień radni mają zdecydować o powstaniu nowego gimnazjum - pisaliśmy o tym w artykule Czy 22 czerwca zapadnie decyzja w sprawie SPZOZ?. Jeśli decyzja będzie pozytywna to 1 września br. pierwsi uczniowie pójdą do Publicznego Gimnazjum nr 3 z siedzibą w Bogatyni przy ul. Młodych Energetyków 24. Powstałe gimnazjum stanie się częścią składową Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, który utworzy razem z Publiczną Szkołą Podstawową nr 5 im. Bolesława Chrobrego.

Majątek ruchomy likwidowanego Zespołu Szkół Energetycznych i Ekonomicznych w Bogatyni zostanie przekazany Zespołowi Szkół Zawodowych im. Św. Barbary w Bogatyni. Przekazanie burmistrz Grzmielewicz polecił Jerzemu Zającowi, dotychczasowemu dyrektorowi ZSEiE. Odbędzie się to w oparciu o zarządzenie burmistrza i porozumienie z dnia 27 stycznia 2012 r. zawarte między powiatem zgorzeleckim (który jest organem prowadzącym "Górnika")  z  Gminą Bogatynia. Wykaz przekazywanego majątku szczegółowo określać będą protokoły zdawczo – odbiorcze sporządzone przez strony  porozumienia.

Dyrektor likwidowanego ZSEiE złożył już rezygnację ze swojej funkcji pod koniec maja br., która została przez burmistrza przyjęta.

 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.