Zdjęcie przykładowe, fot. sxc.hu, walker_M Paliwo dla urzędowej floty miała dostarczyć Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA. Firma odmówiła podpisania umowy

Wygrane przez firmę zamówienie opiewało na 167 tys. zł. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wziął udział tylko jeden oferent. Przedmiotem zamówienia była etylina PB 98 w szacunkowej ilości 19 328 litrów oraz olej napędowy – 8 664 litry. Czas trwania zamówienia – do 31 grudnia 2012 r. W związku z zaistniałą sytuacja przetarg został unieważniony.

- Wykonawca - Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy - nie stawił się w wyznaczonym miejscu i terminie na podpisanie umowy. Ponieważ oferta ww. Wykonawcy była jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu, wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego - możemy przeczytać w uzasadnieniu unieważnienia.

O zamówienie mogli ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają przynajmniej jedną stację paliw, zapewniającą możliwość całodobowego tankowania w granicach administracyjnych miasta Bogatynia.

W 2009 roku gmina dwukrotnie ogłaszała postępowanie w sprawie zakupu 44 tys. litrów paliwa na cały rok - w obu przypadkach postępowanie unieważniono. O zamówieniach w roku 2010 i 2011 brak informacji na oficjalnej stronie urzędu.

Podobne artykuły:

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.