Wiatrak energetyczny stojący w Czechach przy granicy gminy Bogatynia, fot. bogatynia.info.pl18 czerwca ukazało się obwieszczenie burmistrza Bogatyni o „wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu 52 sztuk elektrowni wiatrowych”

Decyzja została wydana na wniosek zgorzeleckiej firmy GEPOL Sp.z o.o. Jak czytamy, obwieszczenie zostaje podane do wiadomości zainteresowanych stron przez zamieszczenie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej UMiG oraz na słupach ogłoszeniowych w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji.

Uchwała rady gminy i miasta z 31 marca 2009 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy wiatrowej w mieście i gminie Bogatynia zapoczątkowała prace planistyczne w wyznaczonych rejonach. Pierwszy z nich określono jako wschodnią część gminy w rejonie dawnego zwałowiska KWB „Turów” oraz części obszarów wsi Działoszyn, Lutogniewice, Wolanów i Wigancice. Drugi rejon lokalizacji turbin to obszar na północ od wsi Krzewina i Lutogniewice. Jako minimalną odległość wiatraków od granicy istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkalnej przyjęto 500 m.

Ustalenia powyższej uchwały były później uzupełniane. 28 marca 2012 r. rada gminy i miasta podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwala na lokalizację farmy wiatrowej na zachód i południe od Działoszyna oraz w obrębie Trzcińca i Zatonia. Podczas tej samej sesji podjęto uchwałę o wydzierżawieniu gruntów rolnych położonych w Zatoniu na okres do dziesięciu lat w drodze przetargu nieograniczonego, z przeznaczeniem na cele rolne. Z wnioskiem o zawarcie umowy na dzierżawę tych działek wystąpiła spółka GEPOL.

Według zapisów uchwały z sierpnia 2011 r. maksymalna wysokość wieży wiatraka od podstawy do osi wirnika to 136 m. Maksymalną średnicę wirnika określono na 115 m.

Podobne artykuły:


 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.