Przedstawiciele strony polskiej, czeskiej i niemieckiej spotkali się w czeskim Libercu, gdzie dyskutowali o przyszłości terenów górniczych, znajdujących się w regionie trójstyku granicy polsko-czesko-niemieckiej. Spotkanie odbyło się w ramach konferencji „Sprawiedliwa Transformacja Trójziemia”, zorganizowanej przez Kraj Liberecki. 

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele ministerstw, samorządowcy, eksperci oraz przedstawiciele firm i instytucji działających na terenie trzech sąsiadujących ze sobą krajów. Spółkę PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna reprezentowali: Jan Michalski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych, Miranda Ptak, Dyrektor Pionu Wydobycia oraz Przemysław Kozłowski, dyrektor KWB Turów.

W ramach konferencji przeprowadzona została dyskusja panelowa z udziałem kluczowych uczestników spotkania. Wśród nich znaleźli się Radim Sršeň - Wiceminister Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Barbara Meyer - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Saksonii, Martin Půta - Hetman Kraju Libereckiego, Maciej Zathey - Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego, samorządowcy z Görlitz, Zittau i miasta Bogatynia. 

W dyskusji uczestniczył Jan Michalski, Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych PGE GiEK, który podkreślił ważną rolę spółki w procesie transformacji regionu górniczego.

KWB Turów to ważny element w polskim systemie elektroenergetycznym i będzie działać tak długo, jak będzie to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Zdajemy sobie sprawę z potrzeby zmiany w sektorze energetyki konwencjonalnej, dlatego przygotowujemy się do momentu, kiedy PGE GiEK zostanie wydzielona z aktywów Grupy PGE.  Dla Zarządu PGE GiEK istotne jest aby proces transformacji realizowany w spółce PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna oprócz bezpieczeństwa energetycznego kraju uwzględniał także aspekt społeczny i ekologiczny. Naszym priorytetem jest wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, dzięki którym wykorzystany zostanie istniejący potencjał w lokalizacji kopalni i elektrowni Turów, co pozwoli na utrzymanie miejsc pracy dla osób zawodowo związanych dziś z segmentem wydobywczo-wytwórczym – podkreślił Jan Michalski, wiceprezes zarządu ds. operacyjnych PGE GiEK.

W programie konferencji znalazły się m.in. prezentacje dotyczące realizacji umowy polsko-czeskiej, roli Społecznego Funduszu Klimatycznego oraz doświadczeń i wyzwań związanych z transformacją przygranicznych obszarów. Ta część konferencji była okazją do podsumowania przez spółkę PGE GiEK realizacji działań związanych z umową zawartą między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie przeciwdziałania skutkom na terytorium Republiki Czeskiej wynikającej z eksploatacji Kopalni Odkrywkowej Węgla Brunatnego Turów. 

Na początku lutego 2024 r. minęły 2 lata od podpisania umowy kończącej spór wokół turoszowskiej kopalni. Miranda Ptak, Dyrektor Pionu Wydobycia PGE GiEK podkreśliła, że Kopalnia Turów na bieżąco i skrupulatnie realizuje zapisy umowy zgodnie z przyjętym harmonogramem. Działania zabezpieczają m.in. kwestię wód wgłębnych, poziomu emitowanego natężenia dźwięku czy ilości emitowanych zanieczyszczeń pyłowych. Ponadto, na podstawie zapisów polsko-czeskiej umowy, w celu wzmocnienia ochrony środowiska na terenach Czech i Polski sąsiadujących z Kopalnią Turów, utworzony został dedykowany Fundusz Małych Projektów, za pośrednictwem którego możliwe jest finansowanie lokalnych i regionalnych projektów środowiskowych.

źródło: Departament Komunikacji i Współpracy z Mediami PGE GiEK

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.