Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.: Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu Zalewu - etap II.

fot. archiwum bogatynia.info.pl

Zalew znajduje się we wschodniej części Bogatyni przy ulicy Kąpielowej na działce o powierzchni łącznej 11.2682 ha - teren przeznaczony na inwestycję ok. 3 ha. Na terenie Zalewu znajdują się dwa zbiorniki wodne połączone ze sobą podziemnym kolektorem. Pomiędzy zbiornikami wodnymi znajduje się plac centralny, na którym znajdują się dwie nieczynne fontanny, budynek gospodarczy oraz zieleń średnia i wysoka, a także elementy małej architektury takie jak kamienne i betonowe schody, balustrady itp.

Na obu zbiornikach wodnych znajdują wyspy, z czego jedna jest wyspą ”dziką” pełniącą funkcję lęgową dla dzikiego ptactwa, a druga jest ogólnodostępna dla mieszkańców, poprzez mostek o konstrukcji stalowej i drewnianym pomoście.

Zagospodarowanie terenu Zalewu II etap (ok. 3 ha) i uwzględniać m.in.:

 1. zagospodarowanie placu centralnego usytuowanego między zbiornikami wodnymi w zakresie:
 • remontu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na zaplecze gospodarcze podczas imprez plenerowych;
 • doprowadzenie zasilania energetycznego do ww. budynku gospodarczego;
 • odtworzenie siedzisk na skarpie w układzie amfiteatralnym;
 • aranżacja placu centralnego.
 1. budowa asfaltowej drogi rowerowej wraz ze ścieżką zdrowia wokół zbiornika wodnego połączonej komunikacyjnie z ul. Kąpielową (przebudowa ul. Kąpielowej w trakcie opracowania), istniejącą infrastrukturą oraz pumptrackiem;
 2. budowa alejek spacerowych o nawierzchni mineralnej (kontynuacja zastosowanej technologii z I etapu zagospodarowania Zalewu) o spójnym przebiegu umożliwiającym spacerującym dotarcie do wszystkich atrakcyjnych miejsc;
 3. odtworzenie plaży wraz z montażem elementów małej architektury np. leżaki;
 4. remont drogi dojazdowej od ul. Kąpielowej do Ogrodów Działkowych „Przylesie”;
 5. rozbudowa istniejącego oświetlenia parkowego (słupy stalowe, oprawy LED) i monitoringu wizyjnego;
 6. uporządkowanie zieleni niskiej i wysokiej;
 7. przebudowa\odtworzenie\remont istniejących elementów małej architektury jak balustrady, schody terenowe;
 8. budowa nowych elementów małej architektury jak ławki, stojaki na rowery, śmietniki, słupki blokujące, tablice itp.

Wszystkie projektowane elementy małej architektury oraz słupy oświetlenia parkowego mają być zaprojektowane jako kontynuacja (materiał, styl, kolor itp.) już istniejących zrealizowanych w ramach I etapu zagospodarowania Zalewu.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.