Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze wezwał pełnomocnika wyborczego komitety "Potęga Samorządu Lokalnego" Eugeniusza Kubicę do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego.

Jak informowaliśmy w artykule "Starzy" radni zakładają swoje komitety w Bogatyni (i jeden w Zgorzelcu) zgłoszono 5 komitetów niepartyjnych, które mogą wystawić swoich kandydatów w wyborach samorządowych. Jak udało nam się dowiedzieć jeden z komitetów, o którym zawiadomił Przewodniczący Rady Miejskiej w Bogatyni Eugeniusz Kubica, został zgłoszony z wadą. Komisarz Wyborczy wezwał do jej usunięcia. 

- Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze II (...) postanawia wezwać pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET
WYBORCZY WYBORCÓW POTĘGA SAMORZĄDU LOKALNEGO do usunięcia wady zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., w terminie 2 dni od daty podania do
publicznej wiadomości niniejszego postanowienia. Wada zawiadomienia polega na: Ustanowieniu pełnomocnikiem finansowym komitetu wyborczego osoby będącej funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego - możemy przeczytać w postanowieniu.

W dniu 9 lutego 2024 r. Eugeniusz Kubica - pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego pod nazwą KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POTĘGA SAMORZĄDU LOKALNEGO złożył zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego. Zgodnie z informacją zawartą w zawiadomieniu i załączonych do niego załącznikach, spośród osób wchodzących w skład komitetu wyborczego, na pełnomocnika finansowego powołano Ryszarda Morawskiego. Do zgłoszenia załączono pisemne oświadczenie Ryszarda Morawskiego, że przyjmuje on obowiązki pełnomocnika finansowego komitetu, nie jest kandydatem w wyborach, pełnomocnikiem wyborczym komitetu wyborczego ani pełnomocnikiem finansowym innego komitetu wyborczego oraz nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego. Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego nie może być funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 Kodeksu karnego (art. 127 § 2 pkt 3 Kodeksu wyborczego). Zgodnie z przepisem art. 115 § 13 pkt 2 Kodeksu karnego funkcjonariuszem publicznym jest, między innymi, radny. Pan Ryszard Morawski jest radnym Rady Miejskiej w Bogatyni - funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art. 115 § 13 pkt 2 Kodeksu karnego, nie może więc pełnić funkcji pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego - możemy przeczytać w uzasadnieniu postanowienia.

Wadę zawiadomienia należało usunąć w terminie 2 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego postanowienia pod rygorem odmowy przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. Wadę usunięto i nowym pełnomocnikiem finansowym komitetu została Marzena Ewa Drozdowska.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.