Radni muszą podjąć uchwałę w sprawie współfinansowania kolei do Bogatyni. W sumie ponad 24 mln zł do 2028 roku.

Fot. archiwum 

Pomoc finansowa, o której mowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Bogatynia na lata 2023 - 2028 w nastepującej wysokości:w  roku 2023: 115.036,60 zł; w roku 2024: 338.044,45 zł; w roku 2025: 80.669,70 zł; w roku 2026: 172.863,64 zł; w roku 2027: 11.679.320,38 zł;  W roku 2028: 11.679.320,38 zł.

- W związku z rozpoczęciem kolejnego etapu prac związanych z realizacją projektu "Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec - Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego wojewódzkiego transportu kolejowego" Województwo Dolnośląskie, jako strona umowy z PKP Polskimi Liniami Kolejowym S.A., rozpoczęła działania umowy z wyłonieniem wykonawcy dokumentacji projektowej, a po jej opracowaniu - wykonawcy robót budowlanych. Dlatego też, w celu włączenia Gminy Bogatynia z wcześniejszymi ustaleniami oraz porozumieniem zawartym w roku 2021, koniecznym jest zawarcie kolejnego porozumienia, obejmującego ten etap realizacji zadania, jak również umowy dotacji, na podstawie której Gmina Bogatynia będzie mogła partycypować w pokryciu połowy wkładu własnego w ramach projektu (7,5% wartości ogólnej projektu, tj. 24.065.255,15 zł) - możemy przeczytać w uzasadnieniu planowanej uchwały.

Projekty porozumienia oraz umowy dotacji zostały przygotowane przez Departament Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W związku z tym, przed podpisaniem obu tych dokumentów, koniecznym jest podjęcie uchwały o udzieleniu dotacji w ww. kwocie na realizację przedsięwzięcia. Sesja ma odbyć się na początku października.

Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia już jest przygotowywana. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja linii kolejowej ze Zgorzelca do Bogatyni. Włączenie Bogatyni w system wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich pozwoli na utworzenie połączeń m. in. z Bolesławcem, Legnicą i Wrocławiem.

Program Kolej Plus realizowany będzie w perspektywie do 2028 roku. Jego celem jest kolejowe połączenie miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Program zakłada modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych, a także inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.