23 maja 2023 r. czeski minister środowiska Petr Hladík na zaproszenie minister klimatu i środowiska Anny Moskwy odwiedził Polskę. Podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Klimatu i Środowiska omówiono kwestie Prezydencji Czeskiej w Radzie UE. Rozmawiano także o obecnie procedowanych projektach legislacyjnych KE, a także inicjatywach w zakresie jakości powietrza oraz realizacji umowy międzynarodowej dotyczącej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. W spotkaniu wziął także udział Adam Guibourgé-Czetwertyński, wiceminister klimatu i środowiska.

W czerwcu 2021 r. Polska i Czechy rozpoczęły rozmowy dwustronne służące znalezieniu rozwiązania wszystkich podnoszonych przez stronę czeską kwestii związanych z działalnością kopalni. Efektem była podpisana 3 lutego 2022 r. umowa o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów. Podkreślono, że skuteczne zakończenie sporu wokół KWB Turów było bardzo ważne, szczególnie biorąc pod uwagę obecną sytuację geopolityczną i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Polscy eksperci są w stałym kontakcie z odpowiednimi czeskimi służbami.

Przy okazji naszego pierwszego spotkania podkreślam, że umowa jest realizowana bez przeszkód, a kontakty pomiędzy stronami można uznać za wzorowe. Dziękuję Panu Ministrowi i całemu zespołowi strony czeskiej za wysiłek jaki wkładają w sprawną realizację umowy – powiedziała minister Anna Moskwa.

Obie strony wywiązują się ze swoich obowiązków przewidzianych w umowie. Współpraca jest bardzo dobra. Dzięki dobrej współpracy zespołów po czeskiej i polskiej stronie dalsza realizacja umowy będzie przebiegała równie sprawnie – podkreślił czeski minister środowiska Petr Hladík.

Ministrowie obu krajów zgodnie uznali, że będę czynić wspólne wysiłki, aby dalsza realizacja umowy oraz przepływ informacji pomiędzy stronami odbywał się sprawnie i skutecznie.

Podczas spotkania poruszono także tematy dotyczące spraw unijnych. Wymieniono się doświadczeniami dotyczącymi czeskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Czeska Prezydencja w Radzie UE, która zbiegła się w czasie z kryzysem energetycznym, była wzorowo prowadzona, a nasz region był bardzo dobrze reprezentowany – podkreśliła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Obydwie strony zgodnie uznały, że przedstawione przez Komisję Europejską propozycje zmian legislacyjnych wymagają poszerzonej dyskusji i powinny być dostosowane do uwarunkowań i możliwości w poszczególnych krajach członkowskich. Dla Polski propozycje KE dotyczące odbudowy zasobów przyrodniczych (NRL) wymagają głębszej analizy, ponieważ w obecnym kształcie te propozycje są dla ochrony przyrody szkodliwe i zgadzając się na unijne propozycje możemy odnieść odwrotny skutek od zamierzonego. Strona czeska poparła stanowisko Polski i potwierdziła, że w pierwszej kolejności konieczne jest wyjaśnienie jakie będzie źródło finansowania dla nowych działań. Będzie to podstawą do dalszych decyzji w zakresie wypracowania skutecznych i sprawiedliwych rozwiązań legislacyjnych.

Odnosząc się do kwestii poprawy jakości powietrza obie strony uzgodniły, że kwestie te są dla obywateli po obu stronach granicy niezwykle istotne. Minister Anna Moskwa przedstawiła swojemu czeskiemu odpowiednikowi działania jakie podejmuje Rząd RP w tym obszarze wspierając mieszkańców m.in. poprzez dotacje na termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła, realizowane dzięki rządowym programom: Czyste Powietrze, Stop Smog i Ciepłe Mieszkanie.

Źródło: MKiŚ/gov.pl

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.