W związku z faktem, że w sprawozdaniu finansowym SP ZOZ wystąpiła strata netto kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej sporządził program naprawczy, z uwzględnieniem raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, na okres nie dłuższy niż 3 lata i przedstawił go do zatwierdzenia. Wynik finansowy Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni za rok 2021 wygenerował stratę w wysokości 7,3 mln zł.

Dokument przedstawiony Radzie Miejskiej, fot. na podstawie UMiG Bogatynia

p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Paweł Juszyński przedstawił „Program naprawczy dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni na lata 2023 - 2025". Dokument będzie głosowany na sesji Rady Miejskiej w formie uchwały. Program składa się z 3 wariantów naprawczych tj. Model Restrykcyjny, Optymalny, Długoterminowy, zarekomendowany został przez Komisję ds. Zdrowia w dniu 10.10.2022 r., Radę Społecznej Szpitala w dniu 20.10.2022 r., Komisję ds. Budżetu w dniu 26.10.2022 r. oraz Związki Zawodowe działające przy SP ZOZ w Bogatyni w dniu 28.10.2022 r. oraz 04.11.2022 r. wariant „Modelu Optymalnego ”

W roku 2021 na oddziale chirurgicznym leczono 1327 pacjentów. Na oddziale neonatologicznym hospitalizowanych było 167 noworodków, na pediatrycznym zaś 296 dzieci. Na oddział ginekologiczno-położniczy w 2021 r. przyjęto 772 pacjentek, a na oddziale wewnętrznym leczono 709 pacjentów. W tym roku 2021 funkcjonował również pododdział covidowy na który było leczonych 231 pacjentów.

Jeśli chodzi zaś o przychodnie to w POZ przy ul. Wyczółkowskiego udzielono w 2021 roku 21606 porad a przy ul. Fabrycznej 4245 porad. Natomiast w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia porad udzielono znacznie mniej, w Porajowie było to 1649, w Działoszynie 1141 a w Opolnie-Zdroju zaledwie 275. W poradni rehabilitacji w roku 2021 świadczeń udzielono 2113 pacjentom.

Model Optymalny zakłada konsolidację Wiejskich Ośrodków Zdrowia położonych w Opolnie-Zdroju, Działoszynie oraz Porajowie. - Należałoby skoncentrować podstawową opiekę zdrowotną w obiektach przy ul. Fabrycznej i ul. Wyczółkowskiego. Pozwoliłoby to szacunkowo zachować dotychczasowe przychody z działalności przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów działalności np. na ogrzewanie. Zdecydowanie zwiększyłoby to również dostępność lekarzy w przychodniach przy ul. Fabrycznej i Wyczółkowskiego. Wpłynęłoby to również pozytywnie na poziom organizacji funkcjonowania przychodni i łatwiejszy obieg dokumentów - możemy przeczytać w dokumencie.

Zakłada się również połączenie oddziału pediatryczno-neonatologicznego z oddziałem ginekologiczno-położniczego przy pozostawieniu obecnej struktury działalności SP ZOZ. Wpłynie to pozytywnie na zmniejszenie kosztów i jednoczesnym zachowaniu przychodów z działalności.

W modelu optymalnym przyjmuje się także przeniesienie administracji do nieużytkowanej części w budynku przy ul. Wyczółkowskiego. Pozwoli to na zwiększenie bazy łóżkowej oraz utworzenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w miejsce oddziału dziecięcego i gabinetów przeniesionej administracji.

Przewiduje się również uruchomienie programów profilaktycznych mających na celu zaspokojenie potrzeb i poprawę zdrowotności mieszkańców gminy zgodnie z założeniami Strategii Rozwoju gminy Bogatynia na lata 2021-2027.

Spodziewany efekty przy powyższych założeniach: likwidacja Wiejskich Ośrodków Zdrowia to około 300.000 zł zmniejszenia kosztów w skali roku; w miejsce przeniesionego oddziału oraz w miejscu po administracji utworzenie 39 łóżek ZOL, to około 2.808.000,00 zł przychodów w skali roku; natomiast zakładany koszt utrzymania ZOL to około 2.384.928,00 zł w skali roku; zmniejszenie kosztów oddziału pediatrycznego i ginekologiczno - położniczego wynikające z połączenia obu oddziałów.

Realizacja ww. wariantu wymagać będzie nakładów inwestycyjnych, głównie na cele remontowo-dostosowawcze, zakładana kwota to około 650 tys. zł.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.