Program "Ciepłe mieszkanie" dotacje do wymiany starych źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w gminie Bogatynia.

Bogatynia, widok od ulicy Zamoyskiego - zdjęcie archiwalne, fot. instagram.com/bogatynia_info

Informujemy, że ruszył Nowy Program Priorytetowy "Ciepłe Mieszkanie" finansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia zaprasza właścicieli lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych na terenie gminy Bogatynia do złożenia "Deklaracji", w celu oszacowania liczby osób zainteresowanych udziałem w Programie.
Wniosek może złożyć jedynie osoba, która jest właścicielem bądź współwłaścicielem lokalu mieszkalnego z indywidualnym źródłem ciepła na paliwo stałe znajdującego się w budynku wielorodzinnym na terenie gminy Bogatynia.
Nabór właściwych wniosków o dofinansowanie z Programu Priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" nastąpi w przypadku i po otrzymaniu przez Gminę Bogatynia dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła (tzw. "kopciuchów") i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Program "Ciepłe Mieszkanie" będzie wspierać zastosowanie:
1. kotła gazowego kondensacyjnego,
2. kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,
3. ogrzewania elektrycznego,
4. pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,
5. podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.
Dodatkowo możliwe będzie wykonanie:
1. demontaż oraz zakup i montaż instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
2. demontaż oraz zakup i montaż okien lub drzwi oddzielających od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.
Przeciętna wysokość dotacji przypadająca na jeden lokal mieszkalny będzie uzależniona od dochodów beneficjenta i może wynosić od 15 tys. zł do nawet 37,5 tys. zł.
Dotacje dla beneficjentów końcowych, czyli dla kogo?
Poziom 1 - podstawowy: Beneficjentem końcowym programu "Ciepłe Mieszkanie" może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego roczne dochody nie przekraczają kwoty 120 tys. zł.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
Poziom 2 - podwyższony: Beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2342 w gospodarstwie jednoosobowym
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
Poziom 3 - najwyższy: Beneficjentem końcowym może zostać każdy właściciel lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, którego miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1260 w gospodarstwie jednoosobowym lub jest ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub opiekuńczego.
Intensywność dofinansowania wyniesie w takim przypadku:
• Do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tys. zł na jeden lokal mieszkalny
We wszystkich trzech progach warunkiem otrzymania wsparcia będzie zobowiązanie beneficjenta końcowego, że po zakończeniu realizacji inwestycji w mieszkaniu nie będą zainstalowane żadne źródła ciepła o klasie niższej niż 5 wg normy przenoszącej normę europejską EN 303-5.
Źródło: UMiG Bogatynia
Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.