Podczas L Sesji Rady Powiatu Zgorzeleckiego, która odbyła się w dniu dzisiejszym (23.06.2022 r.), radni jednogłośnie udzielili Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021.

Głosowanie poprzedzone było sprawozdaniem finansowym przedstawionym przez Skarbnika Powiatu Dagmarę Jaworską.

W trakcie sesji absolutoryjnej Rada Powiatu Zgorzeleckiego jednogłośnie podjęła uchwałę  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Zgorzeleckiego wotum zaufania. 

Ponadto Sekretarz Powiatu Monika Galasiak zaprezentowała “Raport o stanie powiatu”, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.

Starosta Artur Bieliński serdecznie podziękował zarządowi, radzie, skarbnikowi oraz wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracownikom starostwa, dyrektorom i pracownikom jednostek Powiatu Zgorzeleckiego za ich wkład i zaangażowanie w pracę na rzecz naszego samorządu.

Źródło: SP w Zgorzelcu 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.