b_699_699_16777215_00_images_stories_budynki_96727361_3210931898951575_2632044753142677504_o.jpg

Trwa zbieranie podpisów wśród mieszkańców powiatów Zgorzeleckiego, Bolesławieckiego i Lubańskiego, którzy sprzeciwiają się działaniom strony czeskiej zmierzającym do likwidacji Kopalni i Elektrowni Turów. Grupa PGE wspiera te działania podkreślając, że turoszowski kompleks energetyczny jest jednym z kluczowych elementów polskiego systemu energetycznego, działa na podstawie przyznanej zgodnie z prawem koncesji, spełnia wszystkie normy środowiskowe i zapewnia miejsca pracy tysiącom mieszkańców regionu. 

 Elektrownia i kopalnia, fot. www.instagram.com/bogatynia_info 

„Szanowna Pani Przewodnicząca, my mieszkańcy Ziemi Bolesławieckiej, Lubańskiej i Zgorzeleckiej, z ogromnym niepokojem śledzimy nasilające się od jakiegoś czasu ataki ze strony naszych czeskich sąsiadów, wspieranych głównie przez różnego rodzaju organizacje ekologiczne z Czech, które to działania mają doprowadzić do zamknięcia kompleksu wydobywczo-energetycznego Turów” – tak zaczyna się petycja mieszkańców do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Mieszkańcy regionu wyrażają w niej zaniepokojenie działaniami strony czeskiej, która kwestionuje zasadność działania Kopalni i tym samym Elektrowni Turów, w których zatrudnionych jest około 5 tysięcy mieszkańców regionu. Ponadto zwracają uwagę, że w firmach działających na rzecz kompleksu pracuje kolejne 10 tysięcy osób.

Żądania strony czeskiej, zmierzające do odebrania koncesji i wygaszenia działalności kompleksu w Turowie w ciągu 10 lat, są bezpodstawne. Zwłaszcza, że w bliskim sąsiedztwie w Czechach i Niemczech funkcjonują znacznie większe kopalnie węgla brunatnego – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. – Wypełniamy unijne dyrektywy dotyczące ochrony środowiska, dostosowujemy nasze elektrownie i kopalnie do coraz bardziej rygorystycznych norm, działamy na podstawie legalnie przyznanej koncesji, a wszystkie nasze działania są zgodne z prawem. Wielokrotnie podkreślałem, że szybkie odejście od węgla nie jest możliwe ze względów technicznych, ekonomicznych, a przede wszystkim społecznych.

Oczekiwanie, że mamy jako jedyni w Europie zlikwidować kopalnie węgla brunatnego w ciągu 10 lat, podczas gdy inne – bogatsze od Polski kraje – mają na to znacznie więcej czasu, jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe – mówi Anna Zalewska poseł do Parlamentu Europejskiego, członek Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

infografika zatrudnienie Turów

W akcję w obronie kopalni i elektrowni, należących do Grupy PGE, zaangażowali się Pracownicy i ich rodziny, związkowcy i samorządowcy. Podpisy zbierane są również w parafiach i przez harcerzy. 

Podpisy zbierane są ponad podziałami, bo każdy zdaje sobie sprawę, że zamknięcie kompleksu Turów groziłoby katastrofą społeczną. Gdybyśmy musieli zamknąć teraz cały kompleks, bez pracy zostałoby w rejonie Turowa ponad 15 tysięcy osób związanych zawodowo z kopalnią i elektrownią, a łącznie z ich rodzinami to około 60 tysięcy osób. Nie możemy do tego dopuścić i będziemy podnosić ten temat zarówno po stronie rządowej, jak i na forum europejskim. Zmiana krajowego miksu energetycznego musi odbywać się z poszanowaniem zarówno środowiska, jak i ludzi i ich miejsc pracy – mówi Anna Zalewska, poseł do Parlamentu Europejskiego.

infografika mniejszy obszar górniczy Turów

 

Petycja mieszkańców powiatów związanych z działalnością kompleksu Turów jest odpowiedzią na skargę podpisaną przez mieszkańców Kraju Libereckiego w sprawie zamknięcia kopalni Turów złożonej w Parlamencie Europejskim. W petycji strony polskiej zaakcentowany został aspekt społeczny, zwrócono w niej także uwagę na funkcjonujące w Czechach i Niemczech znacznie większe kopalnie węgla brunatnego. Mieszkańcy chcą ją złożyć na ręce Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej Komisji Europejskiej.

W marcu Kopalnia Turów otrzymała przedłużenie koncesji na wydobycie o 6 kolejnych lat, a równolegle stara się przedłużenie koncesji do 2044 roku, czyli do całkowitego wyczerpania pokładów węgla. Po 2044 roku, zgodnie z polityką zielonego ładu Unii Europejskiej, tereny turoszowskiego kompleksu energetycznego poddane zostaną procesowi rekultywacji. W ramach odnowionej w 2020 r. koncesji, Kopalnia Turów prowadzi swoją działalność górniczą na zmniejszonym o ponad połowę obszarze górniczym w stosunku do obszaru określonego w starej koncesji z 1994 r.

Przedłużenie pracy Kopalni Turów gwarantuje dalszą pracę Elektrowni Turów, a tym samym pewne dostawy prądu do ponad 3 milionów gospodarstw domowych do 2044 roku. 

infografika otoczenie międzynarodowe Turów

***

Informacje dodatkowe

Konsultacje społeczne

W ramach procesu koncesyjnego został opracowany szczegółowy raport środowiskowy, w którym zawarto analizy dotyczące przewidywanego oddziaływania i przede wszystkim określające niezbędne środki minimalizujące potencjalny wpływ prowadzonej działalności. Udzielono odpowiedzi na kilka tysięcy zgłoszonych uwag i wniosków, a uczestnicy postępowania, a także osoby nim zainteresowane, uzyskali niezbędne informacje we wszystkich kwestiach wzbudzających wątpliwości.

Zgodnie z wymaganiami prawa krajowego i unijnego, w procedurze oceny oddziaływania na środowisko uczestniczyli przedstawiciele organów administracji, społeczeństwo, a także kraje sąsiadujące, czyli Republika Czeska i Republika Federalna Niemiec. W ramach tej procedury składane były sprzeciwy.

Kierując się zasadą dobrych praktyk PGE GiEK zorganizował dodatkowe, nieobjęte przepisami prawa spotkania z mieszkańcami Czech jesienią 2019 r. w miejscowościach Chotyne i Uhelna, podczas których  rozmawiano o środkach jakie zostaną podjęte w celu wyeliminowania potencjalnego wpływu turoszowskiej odkrywki na tereny przygraniczne. Ponadto, również poza standardową procedurą wymaganą przepisami prawa, w pierwszej połowie 2019 r. odbyły się także spotkania z mieszkańcami Opolna-Zdroju.

Ochrona wody

Spółka PGE GiEK, w ramach ubiegania się o przedłużenie koncesji do roku 2044 r. zobligowana jest do uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej (poprzedzającej wydanie koncesji) złożony został przez PGE GiEK już w 2015 r., a procedura oceny oddziaływania na środowisko kontynuacji eksploatacji złoża Turów trwała niemal 5 lat. Przedmiotową decyzję wydał 21 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, po przeprowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko. Decyzja nakłada na Kopalnię Turów konkretne obowiązki, w tym realizację szeregu inwestycji ograniczających jej odziaływanie na środowisko. Są to tzw. środki minimalizujące oddziaływanie.

Przedmiotem procedury oceny oddziaływania na środowisko i uzgodnień transgranicznych było również oddziaływanie Kopalni Turów na zasoby wodne przy granicy czeskiej. Poziom wód podziemnych jest od wielu lat monitorowany przez polsko-czeskie i polsko-niemieckie zespoły specjalistów. Sieć pomiarowa obejmuje 550 miejsc pomiaru zwierciadła wód podziemnych, z czego ponad 150 należy do polsko-czeskiej i polsko-niemieckiej sieci pomiarowej. Wyniki badań specjalistów potwierdzają, że kopalnia nie powoduje odwodnienia w ujęciach wody pitnej. W celu ochrony jedynego ujęcia wody pitnej w Uhelnej, na które Kopalnia Turów może mieć oddziaływanie, podjęto działania nad opracowaniem i wdrożeniem ekranu podziemnego, który powstanie na głębokości około 60-110 m i który zabezpieczy potencjalny przepływ wody z terenu Uhelnej w kierunku odkrywki. Skuteczność ekranu będzie na bieżąco monitorowana przez szczegółowy, polsko-czeski system monitoringu.

Źródło: mat. pras. PGE GiEK

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

0 #23 Janek23 2020-06-11 15:09
Wystarczy zaapelować aby antypolscy posłowie i europosłowie totalnej opozycji nie szczuli w UE na nasze Polskie władze i nie prosili komisarzy unijnych o atakowanie i karanie naszej wspólnej ojczyzny na zasadzie "czym gorzej dla Polski tym lepiej dla totalnej opozycji"to wszystko co się dzieje wobec Polski to tylko ich inicjatywa.Ci biurokraci unijni tak naprawdę nie maja zielonego pojęcia o co w Polsce chodzi i co się dzieje mają totalnych podpowiadaczy i tu jest sedno problemu nie petycje i listy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #22 Post 2020-06-11 03:06
Pytanie, czy chcecie wraz ze swoimi rodzinami nadal żyć na największym śmietnisku w Europie. Po wypowiedziach na forum widać, że większość chce, a wręcz się tego domaga.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-2 #21 Wesoły 2020-06-10 15:43
Cytuję Kiedyś było inaczej:
Ten konflikt 20 lat temu byłby nie do pomyślenia. Dyrektorzy byli stąd, znali realia i tutaj zapadały decyzje. Tylko dlatego jeszcze działają oba zakłady, które zostałyby zamknięte, gdyby nie modernizacja elektrowni. Teraz decyzje zapadają gdzieś w Bełchatowie czy w Warszawie, gdzie nie mają żadnego pojęcia o specyfice naszego regionu (nawet w jednej z ilustracji, która pochodzi ze strony PGE, jest błąd - pomylili czeskie elektrownie z niemieckimi). Zamiast negocjować z Czechami, gdy był na to czas, teraz wszczyna się ogólnonarodowe powstanie przeciw nim. I jak tu się dziwić, że w Europie jesteśmy postrzegani jako niepełnosprawni umysłowo.

I znowu z pamięcią coś nie tak. To 20 lat temu rozdrobniono załogę elektrowni dla swoich partykularnych interesów. I dlatego jesteśmy gdzie jesteśmy.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #20 witt 2020-06-10 11:18
Cytuję Kiedyś było inaczej:
Ten konflikt 20 lat temu byłby nie do pomyślenia. Dyrektorzy byli stąd, znali realia i tutaj zapadały decyzje. Tylko dlatego jeszcze działają oba zakłady, które zostałyby zamknięte, gdyby nie modernizacja elektrowni. Teraz decyzje zapadają gdzieś w Bełchatowie czy w Warszawie, gdzie nie mają żadnego pojęcia o specyfice naszego regionu (nawet w jednej z ilustracji, która pochodzi ze strony PGE, jest błąd - pomylili czeskie elektrownie z niemieckimi). Zamiast negocjować z Czechami, gdy był na to czas, teraz wszczyna się ogólnonarodowe powstanie przeciw nim. I jak tu się dziwić, że w Europie jesteśmy postrzegani jako niepełnosprawni umysłowo.

Efekt obsadzania stołków kacykami partyjnymi...Dalej głosujcie na czerwoną zarazę(u nas i w unii)!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #19 Kiedyś było inaczej 2020-06-09 20:13
Ten konflikt 20 lat temu byłby nie do pomyślenia. Dyrektorzy byli stąd, znali realia i tutaj zapadały decyzje. Tylko dlatego jeszcze działają oba zakłady, które zostałyby zamknięte, gdyby nie modernizacja elektrowni. Teraz decyzje zapadają gdzieś w Bełchatowie czy w Warszawie, gdzie nie mają żadnego pojęcia o specyfice naszego regionu (nawet w jednej z ilustracji, która pochodzi ze strony PGE, jest błąd - pomylili czeskie elektrownie z niemieckimi). Zamiast negocjować z Czechami, gdy był na to czas, teraz wszczyna się ogólnonarodowe powstanie przeciw nim. I jak tu się dziwić, że w Europie jesteśmy postrzegani jako niepełnosprawni umysłowo.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #18 Koko 2020-06-09 19:59
Cytuję Miro:
Cytuję znafca:
Cytuję Gmina na dnie:
Po co ich popierać skoro i tak mają to zamykać, węgla nie można kupić, do pracy nie przyjmują. Pytanie tylko co będzie po zamknięciu tego dziadostwa. W innych regionach tworzą się jakieś sztuczne jeziora, tory dla crossów, stoki do zjeżdżania na nartach a tu nic.

A TUTAJ POWSTAJE ZAGŁĘBIE PIKO !!!!

Jest BASEN!


Jeszcze z rok i będzie można ten basen dopisać do zabytku i wtedy się go otworzy dla odwiedzających a za przewodnika będzie robił Grzmiel i opowie ciekawą historię tego basenu :))
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #17 DamianE 2020-06-09 19:55
Cytuję pikuś:
Janscwalde to elektrownia z początku lat osiemdziesiątych.DDR-owcy nazywali ją wielka budowa socjalizmu.A przy okazji jeżeli chodzi o ciepłownictwo na terenie gminy to wspólnej spółce PGEiGminy Bogatynia nie opłaca się podłączać nowych odbiorców z powodów ekonomicznych, ewenement na skalę krajową. Tak wygląda ekologia w wydaniu PEC-u.


Za poprzedniego prezesa PEC działał, a teraz tylko jest.
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #16 Miro 2020-06-09 19:20
Cytuję znafca:
Cytuję Gmina na dnie:
Po co ich popierać skoro i tak mają to zamykać, węgla nie można kupić, do pracy nie przyjmują. Pytanie tylko co będzie po zamknięciu tego dziadostwa. W innych regionach tworzą się jakieś sztuczne jeziora, tory dla crossów, stoki do zjeżdżania na nartach a tu nic.

A TUTAJ POWSTAJE ZAGŁĘBIE PIKO !!!!

Jest BASEN!
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #15 znafca 2020-06-09 17:37
Cytuję Gmina na dnie:
Po co ich popierać skoro i tak mają to zamykać, węgla nie można kupić, do pracy nie przyjmują. Pytanie tylko co będzie po zamknięciu tego dziadostwa. W innych regionach tworzą się jakieś sztuczne jeziora, tory dla crossów, stoki do zjeżdżania na nartach a tu nic.

A TUTAJ POWSTAJE ZAGŁĘBIE PIKO !!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+8 #14 pikuś 2020-06-09 16:54
Janscwalde to elektrownia z początku lat osiemdziesiątych.DDR-owcy nazywali ją wielka budowa socjalizmu.A przy okazji jeżeli chodzi o ciepłownictwo na terenie gminy to wspólnej spółce PGEiGminy Bogatynia nie opłaca się podłączać nowych odbiorców z powodów ekonomicznych, ewenement na skalę krajową. Tak wygląda ekologia w wydaniu PEC-u.
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Referendum nieważne…

10-08-2020 Wyświetleń:2547 39 Komentarzy

Referendum w Bogatyn…

09-08-2020 Wyświetleń:1857 Brak komentarzy

Nabór do służby w…

08-08-2020 Wyświetleń:844 Brak komentarzy

Poznaliśmy finalist…

08-08-2020 Wyświetleń:815 1 Komentarz

Burmistrz chce pozwa…

06-08-2020 Wyświetleń:2643 25 Komentarzy

CBŚP znalazło pona…

05-08-2020 Wyświetleń:4794 4 Komentarze

Zaproszenie na casti…

04-08-2020 Wyświetleń:1855 Brak komentarzy

Inwentaryzacja kąpi…

04-08-2020 Wyświetleń:1768 8 Komentarzy

W Kopalni Węgla Bru…

04-08-2020 Wyświetleń:1083 2 Komentarze

Zebrano 35 ton azbes…

04-08-2020 Wyświetleń:579 Brak komentarzy

Wspomnienie wielkiej…

04-08-2020 Wyświetleń:1324 3 Komentarze

Energooszczędne oś…

04-08-2020 Wyświetleń:548 1 Komentarz

poniedziałek, sierpień 10, 2020