Krzewina: remont drogi do Bogatyni, fot. bogatynia.info.pl
Niemal jak w westernie: wczoraj w samo południe koparki remontujące drogę  Radomierzyce - Bogatynia Zatonie przekroczyły granicę naszej gminy w Krzewinie 

To symboliczny fakt, ważny dla wszystkich, którzy codziennie pokonują trasę E-352. Remont niedługo zbliża się do półmetku. 25 maja br. minie dokładnie rok od podpisania umowy modernizacyjnej. Przed nami kolejny rok pełen utrudnień, jednak już 25 maja 2012 r. pojedziemy nową trasą.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (18,38%) i Budżetu Województwa Dolnośląskiego (81,62%). Koszt prac budowlanych wyniesie blisko 57 mln zł. Budimex S.A. ma 24 miesiące na zakończenie przebudowy.  Jak informuje inwestor, czyli Dolnośląska Służba Dróg i Kolei "nadrzędnym celem tego zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego". Zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni łącznie ze wzmocnieniem jej konstrukcji do dopuszczalnego obciążenia 115 kN/oś, budowa utwardzonych poboczy poza obszarami zabudowanymi oraz budowa trzeciego pasa tzw. ruchu powolnego na podjazdach w rejonie "Górki Działoszyńskiej". Dodatkowo planowana jest budowa chodników, zatok autobusowych, przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi, budowa zjazdów, korekta łuków poziomych i pionowych oraz poszerzenia na łukach poziomych.

Kierowcy narzekają na opieszałość remontowców, ta jednak nie bardzo opłaca się wykonawcy. W kontrakcie zapisano kary: za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy oraz za nieterminowe usuniecie wad, w wysokości 0,5% wartości kontraktu brutto za każdy dzień zwłoki, a za  odstąpienie od przedmiotu umowy  z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu brutto

{jb_info}Na podobny temat pisaliśmy:{/jb_info}

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.