Ulica Waryńskiego, fot. bogatynia.info.plGmina Bogatynia otrzyma prawie 1,4 mln zł pomocy rządowej na odbudowę zniszczeń przy ul. Waryńskiego. Odbudowa muru oporowego po jednej stronie Miedzianki oraz budowa dwóch kładek dla pieszych ma kosztować około 2,853 mln zł

 

Dzięki staraniom Wydziału Funduszy Zewnętrznych, na którego czele stoi p. Marek Wołk – Lewanowicz, zadanie pod hasłem „odbudowa zniszczeń popowodziowych przy ul. Waryńskiego” zostało ujęte w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Projektu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego. Gmina podpisała pre – umowę na dofinansowanie, w związku z czym do 18 maja musi złożyć stosowny wniosek.

Warunkiem koniecznym jest wpisanie powyższego zadania do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bogatynia na lata 2009 - 2013, gdyż odbudowa ma zostać sfinansowana w ramach priorytetu „Ochrona zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców”. Projekt uchwały w tej sprawie znalazł się w porządku sesji rady gminy i miasta w dniu 8 maja. Obecnie w programie ujęte są dwa zadania – rewitalizacja dawnej strażnicy WOP oraz ulicy Waryńskiego.

„Odbudowa zniszczeń popowodziowych” ma być pierwszym etapem prac, które umożliwią stworzenie Alei Żytawskiej. Przewiduje się odbudowę muru oporowego na prawym brzegu rzeki - od skrzyżowania z ul. Dworcową do skrzyżowania z ul. Armii Czerwonej - wraz z barierkami zabezpieczającymi, nawiązującymi do historycznej zabudowy. Mają też powstać dwie kładki dla pieszych w miejsce zniszczonych podczas powodzi – jedna w sąsiedztwie mostu na ul. Armii Czerwonej, a druga w rejonie Szkoły Podstawowej Nr 1.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu uchwały rady, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, wybierając bogatyński projekt do wsparcia w ramach instrumentu rządowego 3 x 200, uznało go za projekt strategiczny, o znaczeniu dla całego województwa dolnośląskiego. Program 3 x 200, realizowany w latach 2010 – 2012, obejmuje 18 gmin najbardziej poszkodowanych przez powodzie w 2010 r. Jest to fundusz dodatkowy - utworzony z uwagi na skalę zniszczeń w całym kraju - w wysokości 600 mln zł. Składają się na niego w równych kwotach po 200 mln zł pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, MSWiA oraz środki unijne.

Jerzy Wojciechowski

Podobne artykuły:


Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.