W zeszłym roku burmistrz otrzymał absolutorium niemal jednogłośnie, fot. archiwum UMiG Bogatynia15 czerwca odbędzie się jedna z najważniejszych sesji rady gminy i miasta. Radni rozpatrzą sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy i miasta Bogatynia za rok 2011 oraz podejmą uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium

Sprawozdania omówi skarbnik gminy, p. Bogumiła Wysocka, po czym zostaną przedstawione opinie komisji problemowych, jak też wniosek komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla burmistrza. Następnie będą odczytane opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdań oraz wniosku komisji rewizyjnej. Po dyskusji radni podejmą uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań finansowych i absolutorium.

18 maja Komisja Rewizyjna Rady Gminy i Miasta Bogatynia jednogłośnie (7 głosów „za”) pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za rok 2011 i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi, gdyż nie stwierdziła w badanym zakresie nieprawidłowości. Komisji tej przewodniczy p. Jerzy Wiśniewski, jego zastępcą jest p. Tomasz Korniak, pozostali członkowie to p. Filip Barbachowski, p. Marek Marczak, p. Krzysztof Peremicki, p. Katarzyna Piestrzyńska – Fudali i p. Marek Sobieski.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywne opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu oraz o wniosku komisji rewizyjnej. Niemniej RIO zwróciła uwagę, iż sytuacja Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej uległa pogorszeniu: „W zakładzie na koniec 2011 roku wystąpił ujemny stan środków obrotowych, a zobowiązania wymagalne stanowią 1 009 529 zł na ogólną kwotę zobowiązań 2 458 225 zł. Kwota zobowiązań wzrosła o 51% w stosunku do stanu na początek roku.”

RIO zaznaczyła także, iż ocena wydatkowania środków budżetowych pod kątem celowości i gospodarności należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Podobne artykuły:

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.