zdjęcie przykładoweJak wynika z informacji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, bogatyńskie Stowarzyszenie Media Lokalne znajduje się wśród wnioskodawców, ubiegających się o udzielenie koncesji radiowej

22 grudnia ubiegłego roku w Monitorze Polskim ukazały się ogłoszenia Przewodniczącego KRRiT o możliwości uzyskania koncesji na rozpowszechnianie programu radiowego. Wśród kilkunastu miejscowości od Helu po Sanok znalazła się także Bogatynia. Termin składania wniosków upłynął 6 lutego. W marcu Przewodniczący KRRiT podał do publicznej wiadomości listę wnioskodawców, uczestniczących w postępowaniu o udzielenie koncesji. Wniosek o koncesję (034/2012) na rozpowszechnianie programu radiowego o zasięgu lokalnym i charakterze uniwersalnym dla „lokalizacji Bogatynia, województwo dolnośląskie” złożyło Stowarzyszenie Media Lokalne z siedzibą w Bogatyni.

Jak wynika z ogłoszenia z 28 listopada 2011r., koncesję można uzyskać na 10 lat (oczywiście za opłatą). Program, rozpowszechniany codziennie przez 24 godziny na dobę, musi zawierać obligatoryjnie własne serwisy informacyjne oraz publicystykę na temat problemów lokalnych. Przez te ostatnie rozumie się materiały, prezentujące aktualne wydarzenia i problemy, zagadnienia, związane z kulturą i historią, a także użyteczne informacje lokalne.

Do tematyki lokalnej nie zalicza się między innymi płatnych elementów programu czy audycji, które nie dotyczą problematyki lokalnej, a ich związek z lokalnością polega tylko na tym, że autorzy są osobami z lokalnego środowiska. „Audycje słowne i inne przekazy słowne, poświęcone tematyce lokalnej, będą stanowić nie mniej niż 10% tygodniowego czasu nadawania w godzinach 6 – 23, w tym nie mniej niż 5% tego czasu zajmą dzienniki i publicystyka poświęcona problemom lokalnym”.

Działające w latach 2007 - 2010 radio internetowe nie miało sponsorów i utrzymywało się z własnej kieszeni. Pomysł o emisji w eterze pojawił się po sierpniowej powodzi - jak wiadomo, radio jest traktowane przez Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego jako istotny element systemu ostrzegania w razie zagrożeń.

Od maja ubiegłego roku ArtRadio działa na podstawie tymczasowego pozwolenia radiowego. Gmina Bogatynia od tamtej pory wspiera radio finansowo - na przykład ze sprawozdania z wykonania budżetu wynika, iż w ubiegłym roku około 130 tysięcy zł wydatkowano na korzystanie z masztu spółki Emitel. Czy koszt użytkowania masztu był jedynym wkładem ze strony gminy w funkcjonowanie przedsięwzięcia, trudno powiedzieć - rada gminy i miasta nie otrzymała w ubiegłym roku informacji o zamiarze finansowania ArtRadia z gminnego budżetu, ani też o przewidywanych kosztach. Pieniądze były przekazywane zarządzeniami burmistrza z rezerwy ogólnej.

Jak to wsparcie będzie wyglądać w roku bieżącym, nie sposób wyczytać z budżetu, gdyż nie ma tam żadnych czytelnie zapisanych kwot, które można by odnieść do radia. Nie ma też jasności, ile pieniędzy ArtRadio potrzebowałoby od gminy. A oprócz opłaty koncesyjnej radio ma różne inne koszty, na przykład musi ponosić opłaty z tytułu tantiem dla artystów, przekazywane do takich stowarzyszeń jak ZAiKS, ZPAV czy STOART. Gmina zapewne będzie kontynuować wspieranie radia, gdyż trudno sobie wyobrazić samodzielną działalność tego typu na niewielkim rynku - dlatego niezrozumiały jest brak stosownych zapisów w budżecie na rok 2012.

Tak czy owak, wiele wskazuje na to, że wkrótce ArtRadio rozpocznie nowy, koncesjonowany etap swojej działalności.

Jerzy Wojciechowski

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.