65 lat kopalni65 lat funkcjonuje w Turowie kopalnia pod polskim zarządem.  18 czerwca 1947 roku została ona przejęta na własność skarbu państwa i stała się polskim przedsiębiorstwem o nazwie Graniczna, a następnie zaczęła funkcjonować jako Kopalnia Węgla Brunatnego Turów

Podkreślając, że wydobycie węgla w Turowie sięga XVIII w., dyrektor Stanisław Żuk przedstawił podczas akademii bogaty rys historyczny „jubilatki”, w którym nie zabrakło wielu ciekawostek: „Rok 1904 był przełomowy dla eksploatacji węgla brunatnego w dzisiejszym Worku Żytawskim. Spółka Akcyjna HERKULES rozpoczęła regularną eksploatację złoża metodą odkrywkową na skalę przemysłową. W roku 1908 powstała brykietownia do której Kopalnia dostarczała węgiel aż do roku 1966 i to w ilościach rzędu 1 mln ton rocznie. Trzy lata później, czyli w roku 1911 powstała opalana węglem brunatnym elektrownia Hirschfelde. Po wojnie w latach 1945-1947, zakłady Hirschfelde pracowały pod nadzorem administracji radzieckiej. Ustanowiona na Nysie Łużyckiej granica rozdzieliła jednolity wcześniej organizm zakładów: po polskiej stronie została kopalnia, po niemieckiej elektrownia, warsztaty naprawcze i magazyny. Na podstawie umowy pomiędzy Polską, a byłą NRD węgiel brunatny z Kopalni Turów do elektrowni Hirschfelde dostarczany był, aż do roku 1982, w ilościach rzędu  4 do 5 mln ton rocznie”(…).

Aktualnie ilość węgla wydobywanego w Oddziale KWB Turów w zależności od potrzeb Elektrowni Turów waha się pomiędzy 10 a 11 mln ton rocznie. Dyrektor poinformował, że od 1947 roku ze złoża Turów wydobyto 870 836 tys. Mg węgla, natomiast zasoby przemysłowe węgla w złożu przewidziane do eksploatacji szacowane są na 318 024 tys. Mg i przy przewidywanej wielkości eksploatacji wystarczą do roku 2043. Podkreślił także, że w przeciągu minionych 65-ciu lat w Kopalni Turów znalazło zatrudnienie ponad 40 tys. pracowników. Nie zabrakło informacji o postępie technologicznym, ochronie środowiska, inwestycjach, powodzi czy zmianach własnościowych i zarządczych oraz o wspieraniu wiele lokalnych inicjatyw w sferze ochrony zdrowia, kultury, rozrywki, nauki i sportu.

Jubileusz był także okazją do podziękowań partnerom, głównie Elektrowni Turów, ale także samorządom, uczelniom i wielu innym instytucjom.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.