Piszą, ale niewiele. Zarówno radni jaki i burmistrz mają obowiązek na petycje zareagować. W zeszłym roku w sumie było ich...

Przez cały ubiegły rok do burmistrza wpłynęły dwie petycje. 

1.    Petycja w sprawie programu/projektu dotycząca zwiększenia poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Poinformowano, że wykonanie rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego podnoszenia kwalifikacji pracowników urzędu w celu skutecznego i efektywnego wdrożenia i aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji w ramach optymalizacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) nie jest w chwili obecnej konieczne z uwagi na fakt, iż pracownicy UMiG w Bogatyni będą stopniowo przeszkalani z zakresu SZBI i szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa obowiązującego w UMiG w Bogatyni, zgodnie z planem szkoleń. Jednostka planuje przeprowadzenie ewentualnych uzupełnień SZBI, szkoleń oraz audytów z zakresu KRI i SZBI.
2.    Petycja w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Porajowie. Poinformowano, że Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni wystąpi do wskazanych organów w celu uzyskania informacji na jakim etapie jest zadanie będące przedmiotem petycji, o które zabiega również Gmina Bogatynia.

Rada Miejska w Bogatyni miała więcej pracy, bo petycje były 3.

1.    Petycja w sprawie utwardzenia nawierzchni drogi przy garażach na ul. Zygmuntowskiej w Bogatyni. Petycja została przekazana według właściwości do Starosty Zgorzeleckiego Uchwałą Nr CIV/660/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 22 marca 2023 r.
2.    Petycja w sprawie przystąpienia do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo. Petycja została przekazana według właściwości do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Uchwałą Nr CV/668/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 24 kwietnia 2023 r.
3.    Petycja w sprawie nadania nazwy dla odrestaurowanego parku, skweru znajdującego się przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni. Petycja Uchwałą Nr CXIV/714/23 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 28 lipca 2023 r. została uwzględniona, zobowiązując Burmistrza do przeprowadzenia procedury nadania nazwy dla odrestaurowanego parku, skweru znajdującego się przy ul. Daszyńskiego w Bogatyni "Park Bogatyńskich Włókniarzy’'.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.