Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni unieważnił przetarg na remont dachu. Pieniądze na ten cel mają pochodzić z "Polskiego Ładu". 

fot. archiwum bogatynia.info.pl

- (...) Gmina Bogatynia informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Remont dachu budynku przy ul. Daszyńskiego 2 w Bogatyni, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z tym, iż w postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty - poinformował burmistrz Wojciech Dobrołowicz. Postępowanie przetargowe uruchomiono ponownie.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest remont dachu budynku dawnej stacji kolei wąskotorowej, zlokalizowanego na działce nr 43/19, AM 16, obręb II w Bogatyni. Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje remont dachu wraz z wymianą i naprawą uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, przemurowaniem przewodów kominowych, montażem okien wyłazowych, montażem projektowanych warstw izolacyjnych, montażem nowego pokrycia w części z dachem płaskim i naprawą pokrycia dachu stromego, wymianą instalacji odwodnienia dachu oraz instalacji odgromowej. Przedmiotowy budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków i znajduje się na obszarze układu urbanistycznego miasta Bogatyni wpisanego do rejestru zabytków (...)" - możemy przeczytać w opisie postępowania. Wykonawca będzie zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 90 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania placu budowy. 

Przebudowa dofinansowana będzie z II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Do Gminy Bogatynia trafi w sumie 771.260,00 zł. Na remont dachu budynku Dworca Historycznego ma być przeznaczona kwota 379.260,00 zł.

Planowana jest również adaptacja budynku gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni na Biuro Obsługi Interesanta wraz z punktem Informacji Turystycznej - kwota 392.000,00 zł (pisaliśmy o tym w artykule Urząd chce się powiększyć i wyremontować zabytkowy budynek).

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.