Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje sesję Rady Miejskiej w Bogatyni. Sesja odbędzie się 20 maja 2024 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawy samorządowe jednostek pomocniczych.

4. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia.

5. Podjęcie uchwał: 

5.1. w sprawie powołania stałej Komisji Rewizyjnej /projekt nr 7.2024/,

5.2. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej /projekt nr 8.2024/,

5.3. w sprawie powołania stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /projekt nr 9.2024/,

5.4. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /projekt nr 10.2024/,

5.5. w sprawie powołania Przewodniczącego/ej stałej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji /projekt nr 11.2024/,

5.6. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego /projekt nr 12.2024/,

5.7. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Strategii i Rozwoju Gospodarczego /projekt nr 13.2024/,

5.8. w sprawie powołania stałej Komisji ds. Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu /projekt nr 14.2024/, 

5.9. w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Zdrowia, Spraw Społecznych, Edukacji, Kultury i Sportu /projekt nr 15.2024/,

5.10. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 16.2024/,

5.11. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Bogatyni /projekt nr 17.2024/,

5.12. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia /projekt nr 18.2024/,

5.13. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego /projekt nr 19.2024/,

5.14. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Bogatynia do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej /projekt nr 20.2024/,

5.15. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu lokalu użytkowego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 4.2024/,

5.16. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zbycie nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy /projekt nr 5.2024/,

5.17. w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu pomieszczenia gospodarczego i odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego /projekt nr 6.2024/.

6. Sprawy różne, wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.