Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia w celu włączenia Bogatyni do sieci regionalnego, wojewódzkiego transportu kolejowego".

Były dworzec kolejowy obecnie, fot. bogatynia.info.pl

Chociaż wielu wciąż nie dowierza, to się dzieje. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie województwa dolnośląskiego, na obszarze miasta Zgorzelec oraz na obszarze gmin: Zgorzelec, Sulików i Bogatynia. Jak możemy przeczytać w dokumencie liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10.  Burmistrz Zgorzelca, Wójt Gminy Zgorzelec, Wójt Gminy Sulików oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia mają obowiązek udostępnić powiadomienie o wszczęciu postępowanie w Biuletynie Informacji Publicznej lub dokonać publicznego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

- To właśnie samorząd Dolnego Śląska i samorząd Bogatyni zaangażowały się w ten ważny dla mieszkańców miasta projekt. Zgłosiliśmy tę inwestycję do Programu PKP Polskie Linie Kolejowe SA Kolej Plus, przygotowaliśmy opracowania przedprojektowe i zapewniliśmy współfinansowanie tej rewitalizacji - mówił marszałek Dolnego Śląska w marcu w Bogatyni na byłym torowisku przy ulicy Daszyńskiego (vide Marszałek Cezary Przybylski: kolej wróci do Bogatyni). - Linia do Bogatyni nieczynna pozostaje od blisko 25 lat. Mieszkańcy zasługują na dostęp do nowoczesnej, komfortowej kolei. Tak jak przywróciliśmy kolej na naszych liniach do Świeradowa-Zdroju, Chocianowa, Bielawy, a wkrótce do Karpacza - tak również przywrócone zostanie połączenie do Bogatyni - dodał. Dokładnie 3 kwietnia 2000 roku podjęto decyzję o zamknięciu linii kolejowej ruchu pasażerskiego na odcinku Bogatynia - Mikułowa. To był koniec sięgającej kilkudziesięciu lat tradycji przewozów pasażerskich. Dziś tory niszczeją, a budynki straszą. Bogatynia nie była jedyną ofiarą cięć kolejowych. W tym samym czasie zlikwidowano 31 odcinków linii dla ruchu pasażerskiego. Kolej normalnotorowa kursowała w Bogatyni od lat 50-tych XX w. W latach 80-tych odprawiany był stąd pociąg bezpośredni do Warszawy Wschodniej. Pociągi kursowały również do Białegostoku.

- Dokumentacja projektowa już powstaje, następnie wybrany zostanie wykonawca prac budowlanych. Po zakończeniu wszystkich prac - projektowych i budowlanych co planowane jest w ciągu najbliższych pięciu lat do Bogatyni pojadą pociągi Kolei Dolnośląskich S.A. - dodał marszałek Przybylski. 

Rewitalizacja linii kolejowych stanowiących ciąg komunikacyjny Zgorzelec – Bogatynia już jest przygotowywana. W ramach inwestycji planowana jest modernizacja linii kolejowej ze Zgorzelca do Bogatyni. Włączenie Bogatyni w system wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich pozwoli na utworzenie połączeń m. in. z Bolesławcem, Legnicą i Wrocławiem.

Program Kolej Plus realizowany będzie w perspektywie do 2028 roku. Jego celem jest kolejowe połączenie miejscowości powyżej 10 tys. mieszkańców, które nie posiadają dostępu do połączeń pasażerskich z miastami wojewódzkimi. Program zakłada modernizację istniejących lub budowę nowych linii kolejowych, a także inwestycje punktowe, jak np. budowa nowych przystanków, mijanek czy łącznic kolejowych.

Więcej na temat planowanego przywrócenia ruchu kolejowego w Bogatyni możecie przeczytać na www.bogatynia.info.pl.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.