Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarności '80 przy Bogatyńskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny złożył pismo do dyrektor ośrodka Ewy Dudy z żądaniem 1500 zł podwyżki.

[Czytaj także: Związki skarżą się do burmistrza na "spotęgowanie fatalnej atmosfery w zakładzie pracy"]

Komisja Międzyzakladowa NSZZ Solidarność '8O przy BOPSiWR w Bogatyni działając w oparciu o przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych - żąda podwyzszenia od dnia 1 stycznia 2023 r. indywidualnych wynagrodzeń wszystkich pracowników BOPSiR o 1 000 zł brutto (płacy zasadniczej) za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy oraz od 1 stycznia 2024 r. o 500 zł brutto płacy zasadniczej za pracę w pełnym wymiarze czasu.

- Jak wspomnieliśmy juz w piśmie z dnia 23.01.2023 r. skierowanym do Dyrektora postulowana podwyżka płac ma swoje uzasadnicnie we wzroście inflacji, wzroście cen towarów i usług, a tym samym wzroście kosztów utrzymania. Realna wartość otrzymywanych wynngrodzeń jest zdecydowanie niższa niż jeszcze w roku 2022 czy też w 2021 - informują związkowcy.

Niespełnienie powyższego żądania w ciagu 7 dni od ich przekazania będzie oznaczało wejście w spór zbiorowy z pracodawcą. 

W razie nieuwzględnienia wysuniętych zadań Komisja podejmie dalsze kroki prawne wskazane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych.

- W szczególności informujemy, że w przypadku niespełnienia wyżej opisanego żądania Komisja Międzyzakladowa zastrzega sobie prawo zorganizowania (co najmniej 14 dni od dnia rozpoczęcia sporu zbiorowego) strajku, który ogloszony zostanie z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem - dodają Związki. Pismo trafiło również do radnych Rady Miejskiej w Bogatyni.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.