Radny Piotr Kawecki złożył oficjalne zapytanie na temat kosztów ponoszonych przez gminę na utrzymanie zasobów komunalnych w Sieniawce przy ul. Rolniczej.

fot. archiwum

Odpowiedzi udzielił Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, który zarządza mieszkaniami. Nieruchomości położone przy ul. Rolniczej 27AB, 29ABCDEF, 3 5ABC oraz 37 ABCDE w Sieniawce zostały przejęte w zarząd od lutego 2008 roku, natomiast stawka za centralne ogrzewanie w wysokości 2,90 zł/m2 ustalona w 2005 roku przez ówczesnego zarządcę obowiązywała do roku 2019. Jak wynika z powyższego, pomimo wzrostu cen za olej opałowy, mieszkańcy przez 14 lat wnosili zaliczki za c.o. na poziomie cen z roku 2005, w tym przez 11 lat Gmina Bogatynia dopłacała z własnych środków finansowych do zakupu oleju opałowego na potrzeby c.o. Obecna stawka za centralne ogrzewanie wynosi 7,95 zł i obowiązuje od 1 kwietnia 2022r.. Stawka skalkulowana jest wyłącznie na podstawie zużycia oleju opałowego. Koszty pośrednie związane z utrzymaniem kotłowni lokalnej, tj.: ochrona mienia, obsługa kotłowni itp. ponosi Gmina w wysokości około 12.000,00 zł miesięcznie.

Od 2016 roku Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni przejął także w zarząd kotłownię olejową zasilającą przedmiotowe budynki w centralne ogrzewanie. Koszt zużycia oleju opałowego w ww. kotłowni przedstawia się następująco:

1. X-X11.2016r. - zużycie oleju opalowego na kwotę: 282.134,50 zł.

2. rok 2017 - zużycie oleju opałowego na kwotę: 780.649,05 zł.

3. rok 2018 - zużycie oleju opałowego na kwotę: 750.337,87 zł

4. rok 2019 - zużycie oleju opałowego na kwotę: 798.478,81 zł

5. rok 2020 - zużycie oleju opałowego na kwotę: 634.021,72 zł

6. rok 2021 - zużycie oleju opałowego na kwotę: 785.223,23 zł

7. na dzień 30.09.2022r. - zakup oleju opałowego wyniósł: 887.821.04 zł

Wzrost wartości zakupu oleju wiąże się przede wszystkim z cenami paliwa, które w ostatnim czasie znacząco wzrosły. Zużycie paliwa utrzymuje się na podobnym poziomie.

W omawianych nieruchomościach znajdują się 134 lokale mieszkalne i 2 lokale użytkowe o ogólnej powierzchni użytkowej 7.669,88 m2. Na dzień dzisiejszy w budynkach mieszka 130 rodzin.

W latach 2018 - 2021 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wykonał w ramach planów remontowych szereg prac w przedmiotowych budynkach na kwotę 135.165,47 zł.

Prace, o których mowa polegały m.in.: na wymianie oraz naprawie instalacji elektrycznych w lokalach i budynkach, remoncie instalacji centralnego ogrzewania, wymianie stolarki drzwiowej, częściowej wymianie i naprawie instalacji wodnej.

Ponadto, należy zaznaczyć, że na bieżąco usuwamy wszelkie awarie występujące we wskazanych budynkach mieszkalnych oraz prowadzone są konieczne prace naprawcze. Koszt prac w latach 2018 - 2021 wyniósł około 203.000,00 zł.

Informujemy także, iż Gmina Bogatynia z chwilą przejęcia nieruchomości od Urzędu Wojewódzkiego dokonała remontów, m.in.: wymiany pokrycia dachu, a także częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Z uwagi na fakt, iż inwestycje były przeprowadzane przez Gminę, nie jesteśmy w stanie podać wartości wykonanych prac oraz dokładny ich zakres.

Obecnie Gmina przystąpiła do projektowania modernizacji sieci ciepłowniczej oraz kotłowni, która będzie zasilana olejem opałowym lub gazem, w zależności od korzystniejszej ceny rynkowej danego paliwa. Ma to na celu zmniejszenie kosztów z tytułu centralnego ogrzewania.

W artykule wykorzystano odpowiedź na zapytanie radnego udzieloną przez MZGK

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.