Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni ogłosił przetarg na wymianę oświetlenia ulicznego w naszym mieście. Zamontowanych ma był prawie 3,2 tys. nowych opraw oświetleniowych i wymianę ponad 8 km przewodów linii napowietrznej.

 

Zdjęcie przykładowe, fot. archiwum bogatynia.info.pl

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bogatynia. Zamówienie obejmuje m.in. montaż opraw oświetleniowych: 3169 kpl., montaż źródła światła LED w istniejącej oprawie: 95 kpl., montaż słupów oświetleniowych: 554 kpl., montaż wysięgników: 362 kpl.,6. Demontaż opraw oświetleniowych: 3129 kpl., demontaż słupów oświetleniowych: 514 kpl., demontaż wysięgników: 920 kpl., wymiana przewodów linii napowietrznej na przewód izolowany: 8,130 km. Dodatkowo wprowadzone będzie zarządzania oświetleniem poprzez nowy system sterowania oświetleniem. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcyWykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 12 miesięcylicząc od dnia podpisania umowy.

Projekt pt. "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego" uzyskał blisko 27 000 000 zł dofinansowania w ramach RPO WD 2014-2020. Ponad 6 000 000 zł otrzyma Bogatynia.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO WD 2014-2020, dla Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna. Wśród tych z największą liczbą punktów znalazł się projekt partnerski "Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego", realizowany przez Gminę Miejską Bolesławiec (partner wiodący), GM Zgorzelec, GiM Lwówek Śląski, GM Duszniki-Zdrój, GM Lubań, MiG Bogatynia i GM Zawidów.

Wartość całkowita projektu wynosi ok. 37 000 000 zł, wartość przyznanego dofinansowania to niemal 27 000 000 zł. Bogatyński samorząd, przy ogólnej wartości zadania 9 511 120,54 zł, otrzyma 6 328 134,66 zł dofinansowania ze środków unijnych.

Zadanie ma na celu m.in.: zmniejszenie emisji CO2, poprawę jakości oświetlenia oraz uzyskanie wymiernych oszczędności finansowych z uwagi na o wiele mniejszą energochłonność nowoczesnych opraw LED.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.