(4.09) Burmistrz Wojciech Dobrołowicz podpisał umowę z wykonawcą na realizację zadania pn. „Budowa strzelnicy pneumatycznej wraz z wyposażeniem oraz ze zmianą sposobu użytkowania sali gimnastycznej na strzelnicę pneumatyczną w budynku byłego Gimnazjum nr 2 przy ul. Polnej w Bogatyni”. 

Nowa strzelnica zastąpi dotychczasowy obiekt, który od dawna wymagał gruntownej przebudowy. Wykonawca - MDW Group sp. z o.o. z siedzibą w Zgorzelcu - w ramach kontraktu wykona roboty budowlane związane z budową samej strzelnicy pneumatycznej (wykonanie stanowisk strzelniczych, kulochwytów, osłon ścian oraz okien, magazynu broni i wyposażenia), jak również roboty polegające na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej i oświetlenia oraz sanitariatów. Obiekt zostanie również dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie rampy wjazdowej dla wózków inwalidzkich oraz zmianę układu pomieszczeń. Podpisana umowa obejmuje również dostawę wyposażenia strzelnicy w takim zakresie, aby była ona gotowa do użytkowania z chwilą zakończenia prac. Wykonawca dostarczy m.in. 10 sztuk nowoczesnej broni pneumatycznej, transportery i podświetlenie tarcz, amunicję i okulary ochronne.

Zakończenie prac zaplanowano na 5.12.2023r. Wartość zadania to 597.998,94 zł, z czego 300.000,00 zł Gmina Bogatynia otrzymała ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, w ramach konkursu „Strzelnica w powiecie”.

Źródło: UMiG Bogatynia 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.