b_699_699_16777215_00_images_stories_okiem_remont_opolno_kilof_20170609_104926.jpg

Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wręczył przedstawicielom dolnośląskich samorządów umowy na dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wsparcie otrzymało 14 gmin i 7 powiatów z Dolnego Śląska. Dofinansowanie na realizację w 2019 r. 23 zadań wynosi niemal 29 mln zł. Wśród zadań nie ma dróg z naszej gminy ani powiatu.

 

Jeden z remontów cząstkowych drogi do Opolna-Zdroju, fot. archiwum bip

Na temat zwrócił nam uwagę czytelnik, który sugeruje, że można było się "lepiej postarać". Przypomnijmy, że w zeszłym roku do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego Starostwo Powiatowe ("właściciel" drogi) złożyło wniosek o dofinansowanie remontu drogi powiatowej 2361D na odcinku relacji Bogatynia - Opolno-Zdrój wraz z odwodnieniem. 4-kilometrowy fragment miał być naprawiany za ok. 6 mln zł (3 mln zł województwo i po 1,5 mln zł starostwo i gmina). Nie udało się i wniosek starostwa przepadł (pisaliśmy o tym w artykułach Nie będzie remontu drogi do Opolna-Zdroju i Nie będzie dofinansowania na remont drogi do Opolna-Zdroju), a temat zakończył się wielką "kłótnią" samorządowców powiatowych i gminnych. W tym roku wniosku w sprawie drogi 2361D do DUW nie było. 

Kilka tygodni temu burmistrz Wojciech Błasiak odpowiadał na interpelację radnego w sprawie feralnej drogi (vide "Starzy" radni punktują burmistrza). "(...) w zakresie współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia ze Starostą Zgorzeleckim w sprawie możliwości wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia - Opolno-Zdrój trwają rozmowy przy udziale obu stron dotyczące przedmiotowego tematu. Celem, zarówno Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, jak i Starosty Zgorzeleckiego, jest możliwie najszybsze poprawienie stanu technicznego wyżej przywołanej drogi powiatowej. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe w roku 2019 zarówno po stronie Starosty Zgorzeleckiego, jak i Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, realizacja przedmiotowej inwestycji musiała zostać odłożona na kolejne lata. Zaznaczam jednocześnie, iż realizacja w/w zadania inwestycyjnego uzależniona jest również od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania jakimi są chociażby środki finansowe kierowane do samorządów z Funduszu Dróg Samorządowych jak i pozyskania inwestorów strategicznych w postaci np. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział KWB Turów. Starania o ich uzyskanie będą podejmowane we wspólnym (Starostwo Powiatowe wraz z Gminą Bogatynia) lub samodzielnym (Starostwo Powiatowe) wniosku o dofinansowanie". 

Kategoria: Aktualności