b_699_699_16777215_00_images_stories_instagram_56775715_2380234478687992_2261581936709337088_n.jpg

Interpelacja to narzędzie, które wykorzystują tzw. "starzy" radni. Używają go, aby zadać trudne pytania i "wypunktować" burmistrza. W poprzednich kadencjach to raczej rzadko się zdarzało. Burmistrz odpowiada na pytania i to bardzo szybko... To również wcześniej rzadko spotykana praktyka.

 

[O interpelacjach pisaliśmy również w tekście: Radni składają interpelacje. Jakie?]

Interpelacje to nowe narzędzie, ale wcześniej też radni mogli zadawać burmistrzom pytania może w nieco innej formie. Dziś, na wzór sejmowy na konkretne pytanie musi paść konkretna odpowiedź w wyznaczonym czasie. To właśnie dzięki interpelacji mogliśmy się dowiedzieć, że aquapark nie będzie otwarty w tym roku (vide W tym roku nie wykąpiemy się w basenie).

16.04  do magistratu wpłynęły dwie interpelacje zalewające burmistrza szeregiem pytań z gatunku tych niewygodnych. Nawet formułowanie pytań pozwala postawić tezę, że miał być "kąśliwe". Radny Filip Barbachowski pyta "czy istnieje wola" Pana Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia do jakiejkolwiek współpracy z władzami Powiatu Zgorzeleckiego w temacie drogi Bogatynia - Opolno Zdrój i ewentualnego poniesienia części kosztów związanych z realizacją tej inwestycji, na którą tak czekają nasi Mieszkańcy. Z kolejnym pytaniu radny Barbachowski chce się dowiedzieć "czy został już podpisany kontrakt z Panem Romanem Konopskim, ponieważ 15 stycznia Pan Prezes BWiO S.A na sesji Rady Miejskiej twierdził, że nie wie za jakie uposażenie pełni funkcje Prezesa Spółki bo pracuje jeszcze bez kontraktu. Ponadto Czy jest to możliwe, żeby na tak odpowiedzialne stanowisko powołać osobę bez określenia warunków kontraktu (...)". Dalej padają doprecyzowane pytania o szczegóły kontraktu. Radnego interesuje również mobbing w MZGK, kryteria doboru dyrektora (p.o. dyrektora MZGK jest Joanna Kaczmarska) w zakładzie miejskim i stan pozyskania zewnętrznych zleceń. W tym samym dniu radny Tomasz Wiśniewski zainteresował się tematem ilu nowych pracowników spoza urzędu i na jakie stanowiska przyjęto do pracy w urzędzie od dnia objęcia funkcji przez Burmistrza. 

Burmistrz odpowiada najpierw radnemu Barbochowskiemu, że "(...) zakresie współpracy Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia ze Starostą Zgorzeleckim w sprawie możliwości wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej nr 2361D relacji Bogatynia - Opolno-Zdrój trwają rozmowy przy udziale obu stron dotyczące przedmiotowego tematu. Celem, zarówno Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, jak i Starosty Zgorzeleckiego, jest możliwie najszybsze poprawienie stanu technicznego wyżej przywołanej drogi powiatowej. Jednak ze względu na ograniczone środki finansowe w roku 2019 zarówno po stronie Starosty Zgorzeleckiego, jak i Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia, realizacja przedmiotowej inwestycji musiała zostać odłożona na kolejne lata. Zaznaczam jednocześnie, iż realizacja w/w zadania inwestycyjnego uzależniona jest również od możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania jakimi są chociażby środki finansowe kierowane do samorządów z Funduszu Dróg Samorządowych jak i pozyskania inwestorów strategicznych w postaci np. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oddział KWB Turów. Starania o ich uzyskanie będą podejmowane we wspólnym (Starostwo Powiatowe wraz z Gminą Bogatynia) lub samodzielnym (Starostwo Powiatowe) wniosku o dofinansowanie".

Burmistrz odpowiedział również na pytania odnośnie prezesa Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. "(...) w dniu 31 stycznia 2019 roku została zawarta z Panem Romanem Konopskim - Prezesem Zarządu Spółki umowa o świadczenie usług zarządzania na czas pełnienia funkcji, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2016 roku o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (t.j. Dz.U.2017.2190 z późn. zm.), którą podpisali w imieniu Spółki członkowie Rady Nadzorczej Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. Umowa taka nie musiała być zawarta w pierwszym dniu pełnienia funkcji. (...) Nie odbył się konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Bogatyńskie Wodociągi i Oczyszczalnia S.A. z siedzibą w Bogatyni. Takie konkursy nie były również przeprowadzane przez spółkę w ostatnich latach dla żadnego z członków zarządu spółki. Rada Nadzorcza Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. dokonując powołania Pana Romana Konopskiego na stanowisko Prezesa Zarządu kierowała się wskazaniami jedynego akcjonariusza spółki, tj. Gminy Bogatynia. Pan Roman Konopski spełnia wymagania zawarte w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U.2018.1182 z późn. zm.) oraz posiada duże doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania przedsiębiorstwami". 

W zakresie Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni burmistrz Błasiak poinformował, iż (...) Pani Joanna Karczmarczyk dnia 27 grudnia 2018 roku złożyła oświadczenie, iż nigdy nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. (...) Dnia 12 grudnia 2018 roku ogłoszono nabór na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni. Swoją kandydaturę złożyła Pani Joanna Karczmarczyk. W wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrano innego kandydata. Po przeanalizowaniu dokumentów złożonych przez Panią Joannę Karczmarczyk, jak również po przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej stwierdzono, że w/w posiada wysokie kwalifikacje, odpowiednie kompetencje i doświadczenie zawodowe pozwalające na zatrudnienie na stanowisko Dyrektora w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej na czas zastępstwa w okresie usprawiedliwionej nieobecności innego pracownika - Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. (...) Od początku 2019 roku Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Bogatyni zrealizował 10 zleceń zewnętrznych na prace remontowo - budowlane głównie od wspólnot mieszkaniowych. W trakcie realizacji są dwa zlecenia, w trakcie ostatecznych uzgodnień kolejne dwa zlecenia. Ponadto informuję, iż w ostatnim miesiącu do Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni wpłynęło 15 zapytań ofertowych od różnych podmiotów, do których przygotowywane są w odpowiedzi stosowne dokumenty (oferty, kosztorysy).

Odpowiadając na zapytanie radnego Tomasza Wiśniewskiego poinformowano, iż od dnia objęcia funkcji przez Burmistrza tj. od dnia 21.11.2018r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni zatrudnionych zostało 16 osób (podano 15 stanowisk) tj:

Wydział Administracyjny

1. Robotnik gospodarczy - umowa na zastępstwo Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

2. Naczelnik Wydziału - nabór

Wydział Nieruchomości, zagospodarowania Przestrzennego i Spraw Mieszkaniowych

3. Referent ds. gospodarki nieruchomościami - nabór

4. Podinspektor ds. mieszkaniowych - nabór

Wydział Finansowo-Budżetowy

5. Podinspektor ds. księgowości niepodatkowej - umowa na zastępstwo

6. Kasjer - 2 pracowników - nabór

7. Inspektor ds.ewidencji podatku VAT - przeniesienie z jednostki podległej

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

8. Podinspektor ds. księgowości podatkowej - umowa na zastępstwo

9. Pomoc administracyjna - nie wymagany nabór Wydział Współpracy z Zagranica i Promocji

10. Naczelnik Wydziału - nabór

11. Inspektor ds. współpracy z zagranicą - przeniesienie z jednostki podległej

Wydział Spraw Obywatelskich

12. Naczelnik Wydziału - nabór

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

13. Pomoc administracyjna - nie wymagany nabór

Samodzielne stanowiska

14. Audytor wewnętrzny - nabór

15. Inspektor ds. współpracy z mediami - przeniesienie z jednostki

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+1 #43 KIEDY??? 2019-05-26 15:35
BLASIAK GDZIE TE ZMIANY KIEDY USUNIESZ TYCH LUDZI OD GRZMIELEWICA CO RAZEM ZNIM OKRADLI GMINE NA 100 MILIONOW ZLOTY????
Cytować | Zgłoś administratorowi
+6 #42 semlis 2019-05-19 15:09
A co to jest TT? Tymczasowy Tłumok?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+7 #41 obserwator 2019-05-08 13:59
chyba nikt nie uwierzy że TT przeżyje za 4500 no może przez tydzień, a kogo Konopski wywalił?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #40 aska 2019-05-08 11:48
Cytuję Agniecha:
Cytuję Lipa:
Co wy dajecie się nInnych wieloletnich pracowników Konopski degraduje i wywala z pracy, a pan radny jest taki potrzebny w wodociagach jak pryszcz na d u p i e. O co chodzi?

TT ma osiągnięcia. Zbudował dom a nawet dwa, spłodził syna i posadził drzewo. Kto z was w jego wieku może się tym pochwalić? Narzekacze i nieudaczniki!!!

rodzinka? wstyd i żenada!cela czeka!
Cytować | Zgłoś administratorowi
-11 #39 Agniecha 2019-05-08 06:00
Cytuję Lipa:
Co wy dajecie się nabrać na gierki radnego TT. On mówi że jest w opozycji do Błasiaka, a mamusia przywrócona na stanowisko, ciocia też wróciła, a sam pan radny jest mistrzem w wodociągach i ma 4,5 tys. na rękę i się śmieje. Innych wieloletnich pracowników Konopski degraduje i wywala z pracy, a pan radny jest taki potrzebny w wodociagach jak pryszcz na d u p i e. O co chodzi?

TT ma osiągnięcia. Zbudował dom a nawet dwa, spłodził syna i posadził drzewo. Kto z was w jego wieku może się tym pochwalić? Narzekacze i nieudaczniki!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
+25 #38 Lipa 2019-05-07 17:50
Co wy dajecie się nabrać na gierki radnego TT. On mówi że jest w opozycji do Błasiaka, a mamusia przywrócona na stanowisko, ciocia też wróciła, a sam pan radny jest mistrzem w wodociągach i ma 4,5 tys. na rękę i się śmieje. Innych wieloletnich pracowników Konopski degraduje i wywala z pracy, a pan radny jest taki potrzebny w wodociagach jak pryszcz na d u p i e. O co chodzi?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+16 #37 Genowefa 2019-05-07 16:16
Cytuję Ostry:
Czy radny TT zada jakieś kolejne mondre pytanie? Bo coś nudno i nie ma o czym plotkować.

Też zauważyłam że TT się zacina. Paru znajomych czeka na niego w zakładach odosobnienia. To sobie pofiglujom.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+14 #36 Jotek 2019-05-07 09:41
Cytuję Ostry:
Czy radny TT zada jakieś kolejne mondre pytanie? Bo coś nudno i nie ma o czym plotkować.


Tomuś raczej nie może ostatnio zdania złożyć. Chyba kasa się kończy powoli/
Cytować | Zgłoś administratorowi
+26 #35 Ostry 2019-05-06 11:58
Czy radny TT zada jakieś kolejne mondre pytanie? Bo coś nudno i nie ma o czym plotkować.
Cytować | Zgłoś administratorowi
+10 #34 Zatroskana 2019-05-06 10:39
Czy już są pierwsze oszczędności po reorganizacji w urzędzie? Wydajemy więcej czy mniej na płace urzędasów? Jakie sukcesy już odnotowuje nowa władza?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Stara hala do remont…

23-09-2020 Wyświetleń:554 Brak komentarzy

Trenerzy FA Bogatyni…

22-09-2020 Wyświetleń:214 Brak komentarzy

Włamał się do dom…

22-09-2020 Wyświetleń:2445 13 Komentarzy

Warsztaty rzeźbiars…

21-09-2020 Wyświetleń:375 Brak komentarzy

Turniej Piłki Nożn…

21-09-2020 Wyświetleń:322 Brak komentarzy

Od jutra (21.09.2020…

20-09-2020 Wyświetleń:3098 8 Komentarzy

Relacja z IV Edycji …

20-09-2020 Wyświetleń:641 2 Komentarze

Święto kina w Sien…

20-09-2020 Wyświetleń:694 5 Komentarzy

Kto będzie chciał …

18-09-2020 Wyświetleń:5546 51 Komentarzy

VI Rajd Turystyczny …

18-09-2020 Wyświetleń:591 2 Komentarze

Szachowy sukces na m…

18-09-2020 Wyświetleń:424 1 Komentarz

Placówki edukacyjne…

18-09-2020 Wyświetleń:2990 6 Komentarzy

czwartek, wrzesień 24, 2020