Radni mają podjąć uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Bogatyni oraz planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2019 rok. Czym się będą zajmować i co kontrolować nowi samorządowcy?

 

To na razie tylko plany, ale przygotowane właśnie przez samych radnych. Czym zajmą się poszczególne komisje radni zdecydują już w tym tygodniu ()vide Kolejna sesja Rady Miejskiej: rada szpitala i skarga na szkodliwe działanie). Kto zasiada w jakiej komisji przybliżaliśmy w artykule Radni funkcyjni, kto w jakiej komisji?.

Plan pracy komisji skarg, wniosków i petycji na 2019 rok zakłada rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.

Plan pracy komisji ds. obywatelskich i rozwoju na rok 2019:

Lp.

Miesiąc

Tematyka spotkań

Uwagi

1.

Luty

 1. Omówienie realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2014 - 2020”
 2. Współpraca transgraniczna.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 4. Sprawy różne, wnioski.
 

2.

Marzec

 1. Spotkanie z Radami Osiedlowymi i Sołeckimi w/s omówienie najważniejszych spraw i inwestycji na rok 2019.
 2. Ocena sytuacji mieszkaniowej na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
 3. Analiza stanu rolnictwa w Gminie Bogatynia.
 4. Opiniowanie projektów uchwał.

Przedstawiciele Rad Osiedlowych i Sołeckich.

BMiG

3.

Kwiecień

 1. Stanu bezpieczeństwa publicznego, przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego na terenie Gminy Bogatynia.
 2. Podsumowanie monitoringu miasta.
 3. Przy gotowanie i realizacja inwestycji w 2019 roku.
 4. Spotkanie z przedsiębiorcami Miasta i Gminy Bogatynia.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.

Policja, Straż Miejska, Straż Pożarna

4.

Maj

 1. Omówienie spraw związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
 2. Informacja nt. działalności i sytuacji ekonomicznej spółek komunalnych oraz zakładu budżetowego za 2018 rok.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.

GPO

5.

Czerwiec

 1. Informacje nt. współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy - stan obiektów sportowych służących mieszkańcom gminy. 2.Przygotowanie szkół na terenie gminy OSiR i BOK do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta
 3. Bogatynia za 2018 rok
 4. Zapoznanie się z raportem o stanie gminy.
 5. Opiniowanie projektów uchwał.

RE, RW OSIR,BOK

6.

Lipiec

Przerwa urlopowa

 

7.

Sierpień

Przerwa urlopowa

 

8.

Wrzesień

 1. Przygotowanie i realizacja inwestycji w 2019 roku.
 2. Informacja nt. infrastruktury rekreacyjnej na terenie MiG Bogatynia.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 

9.

Październik

 1. Informacja nt. inwestycji w oświacie.
 2. Stan przygotowań do zimy.
 3. Opiniowanie projektów uchwał.
 

10.

Listopad

 1. Opiniowanie wniosków do budżetu na 2020 rok.
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 

11.

Grudzień

 1. Opiniowanie projektu budżetu Gminy na 2020r,
 2. Opiniowanie projektów uchwał.
 

PLAN PRACY KOMISJI DS. BUDŻETU NA 2019 ROK

Lp.

Data

spotkania

Tematyka spotkań

1

styczeń

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

2

luty

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

3

marzec

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

4

kwiecień

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

Monitoring realizacji budżetu po stronie dochodów i kosztów w ramach programu naprawczego finansów publicznych gminy w I kwartale

5

maj

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

6

czerwiec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za 2018 rok. Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

7

lipiec

Przerwa urlopowa.

8

sierpień

Przerwa urlopowa.

9

wrzesień

Monitoring realizacji budżetu po stronie dochodów i kosztów w ramach programu naprawczego finansów publicznych gminy w II kwartale

Sprawozdanie z realizacji budżetu Gminy i Miasta Bogatynia za I półrocze 2019 roku.

Sprawozdanie Burmistrza z działalności oraz realizacji uchwał Rady Miejskiej za I półrocze 2019 roku.

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

10

październik

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

11

listopad

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

Monitoring realizacji budżetu po stronie dochodów i kosztów w ramach programu naprawczego finansów publicznych gminy w III kwartale

12

grudzień

Uchwalenie budżetu Gminy i Miasta Bogatynia na 2020 rok.

Opiniowanie projektów uchwał dotyczących budżetu gminy.

Przedstawienie propozycji i uwag członków komisji do planu pracy na rok 2020

PLAN PRACY KOMISJI DS. ZDROWIA NA 2019 ROK

Lp.

Data

Tematyka posiedzeń

wydziały /jednostki odpowiedzialne za realizacji

1

Styczeń

 1. Omówienie budżetu Miasta i Gminy Bogatynia na 2019 rok
 2. Funkcjonowanie Schroniska Samopomocowego Wsparcia ”Dom Wspólnoty ARKA w Bogatyni”
 3. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej w Bogatyni na 2019 rok
 4. Informacja nt. funkcjonowania SP ZOZ w Bogatyni

Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni Skarbnik Gminy

2

Luty

 1. Uchwalenie planu pracy komisji na 2019 r.
 2. Informacja nt. zwalczania narkomanii - Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 3. Omówienie realizacji „Strategii Rozwoju Gminy Bogatynia na lata 2014 - 2020”
 

3

Marzec

 1. Sprawozdanie z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii za rok 2019.
 2. Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Bogatynia na 2019 rok

4

Kwiecień

 1. Informacja nt. funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni

5

Maj

 1. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Bogatynia.
 2. Funkcjonowanie BOPSiWR

OSiR, BOK,

Dyrektor

BOPSiWR

6

Czerwiec

 1. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2019 rok

Skarbnik Gminy

7

Lipiec

Przerwa urlopowa

 

8

Sierpień

Przerwa urlopowa

 

9

Wrzesień

 1. Opiniowanie sprawozdania z realizacji budżetu Gminy za I półrocze 2019 r.

Skarbnik Gminy

10

Październik

 1. SP ZOZ w Bogatyni - sytuacja bieżąca, planowane kontrakty, sytuacje finansowe.

Dyrektor SP ZOZ w Bogatyni

10

Listopad

 1. Sprawozdanie z działalności Bogatyńskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny.
 2. Działalność BOPSiWR - sytuacja bieżąca, sytuacja finansowa, potrzeby.

Dyrektor

BOPSiWR

12

Grudzień

 1. Podsumowanie pracy komisji w roku 2019.
 2. Propozycje do planu pracy komisji na 2010 rok.
 3. Przyjęcie projektu budżetu Gminy na 2020 r.

Skarbnik Gminy


PLAN PRACY KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 ROK

 1. Kontrola wydatkowania środków przekazywanych do SP ZOZ.
 2. Analiza wykonania budżetu za 2018 rok
 3. Rewitalizacja Centrum Bogatyni - Projekty
 4. Dochody z podatków i opłat lokalnych w roku 2018.

Umorzenia podatków.

 1. Dochody ze sprzedaży mienia z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy
 2. Kontrola w Urzędzie Miasta i Gminy w zakresie celowości i gospodarności wydatków związanych z organizacją pracy Urzędu.
 3. Kontrola realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa otwartego kąpieliska oraz towarzyszących temu zadaniu procesom i procedurom niezbędnych do oddania obiektu do użytkowania.
 4. Kontrola wydatkowanych środków /dotacji / przeznaczonych na działalność statutową wybranych stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego

/ 3 organizacje/

 1. Kontrola realizacji Komunalnej Gospodarki Mieszkaniowej.

Zasoby, stan techniczny. Środki.

Przydział mieszkań za okres kadencji 2014-2018.

Termin przeprowadzenia kontroli uzgodniony zostanie z Przewodniczącą Rady Miejskiej w Bogatyni oraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Bogatynia.

Na oddzielną dyspozycję i wg określonych potrzeb mogą zostać przeprowadzone doraźne kontrole problemowe zgłoszone przez Radę.

 

 

Dodaj komentarz

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników serwisu. Bogatynia.info.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Prosimy trzymać się netykiety oraz nie wpisywać treści niezgodnych z prawem. Komentarze użytkowników niezarejestrowanych będą publikowane po akceptacji moderatora.

Kod antyspamowy
Odśwież

Komentarze   

+3 #17 qqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 2019-03-07 08:25
Cytuję Baska:
P.Burmistrzu Droga Rado kiedy bedzie naprawiony dach na ciri sklodowskiej rece opadaja juz wode zbierac

czynsz gdzie płacisz ? żądaj tam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #16 Daga 2019-03-06 11:33
Cytuję ImMAN:
Tak, słyszałem o pewnym kawalerze, który nie dość że nie ucierpiał w powodzi to jeszcze miał do wyboru czy chce dwa pokoje czy jedno... A na Stykach podobna sytuacja. Jak to jest, że jedna matka z dwójką dzieci jest 100 na liście a druga z jednym dzieckiem dostaje mieszkanie z miejsca? Tacy biedni ci z bloków socjalnych a na fejsie lądują zdjęcia z pięknie wyremontowanych mieszkań. To stać ich czy nie?

Miejsce na liście jest zależne od tego kiedy wniosek został złożony a nie od tego ile matka ma dzieci!! Wkurzające jest to że ktoś jest na liście 5 lat jest już coraz bliżej a mieszkania rozdawane są osobą z miejsca np 100 bo niby ta osoba ma ciężką sytuację osobiście znam kilka takich osób ,które w ten sposób wyszarpały mieszkania pod warunkiem remontu co do czego jeszcze wywalczyły remonty z MZGK a ci co są tyle lat na listach czekają i nie mają szansy na to żeby wcześniej dostać mieszkanie
Cytować | Zgłoś administratorowi
+5 #15 on 2019-03-05 15:03
Cytuję Baska:
Cytuję Ruda:
Cytuję grzmiel:
Może się ktoś teraz zainteresuje jak zostały rozdzielone mieszkania dla powodzian na białogórskiej . Osobiście znam osoby ,które tam sobie pomieszkują ,a z powodzią tyle mają wspólnego co nic.Jednym załatwił były skarbnik co teraz odpoczywa na koszt państwa , a drugiej pan z urzędu po paru kawkach he Duzo osob tam mieszka i maja ogromne zadluzeniahe he .RUDA wie o co chodzi .Sprawdzić i eksmisja .

Nie wiem o co chodzi?

NIE WIEM NIE PAMIETAM
Cytować | Zgłoś administratorowi
+9 #14 on 2019-03-05 14:40
Cytuję Bolo:
Czegoś tu nie rozumiem jak to Bojakowska będzie nadzorować rozliczanie za czasów wspólnych z trzmielem. Przypominam że gdy była przewodnicząca rady klepała co Andrju chcial wątpię że to było za darmo

A gdzie slupy p Bojakowska
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #13 Baska 2019-03-05 14:27
P.Burmistrzu Droga Rado kiedy bedzie naprawiony dach na ciri sklodowskiej rece opadaja juz wode zbierac
Cytować | Zgłoś administratorowi
0 #12 Baska 2019-03-05 14:15
A kiedy inwestycja dachu na M.CIURIE Sklodowskiej dzisiaj pada a woda sie leje 21 wiek
Cytować | Zgłoś administratorowi
+3 #11 on 2019-03-05 14:13
Cytuję Bolo:
Czegoś tu nie rozumiem jak to Bojakowska będzie nadzorować rozliczanie za czasów wspólnych z trzmielem. Przypominam że gdy była przewodnicząca rady klepała co Andrju chcial wątpię że to było za darmo

I ZNOW PRAWDA MA SIE TROCHE TO POTRZEBA JESZCZE WIECEJ POWINNA SIE ZRZEC STANOWISKA
Cytować | Zgłoś administratorowi
+4 #10 on 2019-03-05 14:11
Cytuję seba:
Cytuję Roman:
Z całym szacunkiem dla Pani Bojakowskiej ale myśle ze powinna zrzec się przewodnictwa rady do czasu wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości za czasów gdy również ona współtworzyła z ex burmistrzem A.Grzmielewiczem bierząco działalność miasta i gminy. Myśle ze wymaga tego przyzwoitość iI TU JES PRAWDA ZGADZAM SIE etyka .

Pobożne życzenia...koryto Misiu koryto !!!!
Cytować | Zgłoś administratorowi
-1 #9 Baska 2019-03-05 14:08
Cytuję Ruda:
Cytuję grzmiel:
Może się ktoś teraz zainteresuje jak zostały rozdzielone mieszkania dla powodzian na białogórskiej . Osobiście znam osoby ,które tam sobie pomieszkują ,a z powodzią tyle mają wspólnego co nic.Jednym załatwił były skarbnik co teraz odpoczywa na koszt państwa , a drugiej pan z urzędu po paru kawkach he Duzo osob tam mieszka i maja ogromne zadluzeniahe he .RUDA wie o co chodzi .Sprawdzić i eksmisja .

Nie wiem o co chodzi?
Cytować | Zgłoś administratorowi
+2 #8 Ruda 2019-03-05 13:26
Cytuję grzmiel:
Może się ktoś teraz zainteresuje jak zostały rozdzielone mieszkania dla powodzian na białogórskiej . Osobiście znam osoby ,które tam sobie pomieszkują ,a z powodzią tyle mają wspólnego co nic.Jednym załatwił były skarbnik co teraz odpoczywa na koszt państwa , a drugiej pan z urzędu po paru kawkach he he he .RUDA wie o co chodzi .Sprawdzić i eksmisja .

Nie wiem o co chodzi?
Cytować | Zgłoś administratorowi
Kategoria: Aktualności

Pozostałe informacje

Ukradł perfumy o ł…

28-10-2019 Wyświetleń:306 Brak komentarzy

Zagraniczne płatno…

13-12-2019 Wyświetleń:235 Brak komentarzy

Leki na katar na dow…

13-12-2019 Wyświetleń:1142 5 Komentarzy

Ze Zgorzelca do Wroc…

13-12-2019 Wyświetleń:838 2 Komentarze

Żytawa nie będzie …

13-12-2019 Wyświetleń:311 2 Komentarze

Lunart na święta

13-12-2019 Wyświetleń:169 Brak komentarzy

Cena wody jeszcze wy…

12-12-2019 Wyświetleń:2668 29 Komentarzy

Zaginiony mężczyzn…

12-12-2019 Wyświetleń:2854 1 Komentarz

Rodzinny Piknik Świ…

12-12-2019 Wyświetleń:253 1 Komentarz

Dwóch więźniów s…

12-12-2019 Wyświetleń:1123 Brak komentarzy

Chcą odwołania bur…

11-12-2019 Wyświetleń:1919 14 Komentarzy

Drogi w Bogatyni nie…

11-12-2019 Wyświetleń:1525 6 Komentarzy

niedziela, grudzień 15, 2019

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Polityka cookies