Z byłego targowiska wyłonił się kształt II etapu Alei Żytawskiej. Inwestycja planowana była od kilkunastu lat. Koszt przebudowy to przeszło 3 mln zł, a wykonawca ma pół roku na dokończenie Alei Żytawskiej. Pierwszy etap wyremontowano niemal równo 10 lat temu.

fot. F. Romaniak

21 listopada 2023 r. został przekazany plac budowy inwestycji pn. "Odbudowa Alei Żytawskiej w Bogatyni - II etap". Trwa realizacja zadania, które zmieni wizualne ten obszar naszego miasta.

W ramach tego zadania inwestycyjnego zrealizowane zostaną prace polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z kostki kamiennej granitowej, nawierzchni chodników oraz dojść z kostki i płyt kamiennych granitowych. Wybudowane zostanie również nowe oświetlenie uliczne. W celu odprowadzania wód opadowych z nawierzchni, oprócz spadków poprzecznych i podłużnych, powstaną dodatkowo ścieki z kostki kamiennej, które odprowadzą wody opadowe do kanalizacji deszczowej. Wybudowane zostaną także przelewy burzowe z sieci kanalizacji ogólnospławnej i deszczowej, zostaną wykonane nasadzenia zieleni oraz zamontowane elementy małej architektury. Przebudowany zostanie również fragment ściany oporowej na rzece Miedzianka oraz wyremontowany będzie pobliski szalet miejski. 

Drugi etap odbudowy Alei Żytawskiej realizowany jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Fot. F. Romaniak

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.