Znalazł się wykonawca unieważnianego przetargu na prostowanie ulicy Pocztowej. Wcześniejsze oferty były za drogie.

Droga od przejścia granicznego w kierunku Bogatyni, fot. archiwum bogatynia.info.pl

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych INSBUD ze Zgorzelca zostało wybrane spośród 3 firm, które złożyły swoje oferty w ponownym przetargu.

Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie brutto po przeprowadzonych negocjacjach wynosi 1,49 mln zł. Okres wydłużonej gwarancji to 60 miesięcy.

Przebudowa fragmentu ulicy Pocztowej w Bogatyni (końcowy odcinek) - to nowe zamówienie ogłoszone przez Urząd Miasta i Gminy Bogatynia. Przeznaczono na ten cel 1,5 mln zł. Oferty można było składać do 23 lutego. Termin wykonania inwestycji to 5 miesięcy od znalezienia wykonawcy (i podpisania umowy).

O temacie pisaliśmy już w artykule Chcą wyprostować ulicę Pocztową, kiedy powstawał projekt inwestycji. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.” Przebudowa fragmentu ulicy Pocztowej w Bogatyni (końcowy odcinek)”, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany opracowany przez Biuro Inżynierskie Arkadiusz z Bogatyni. Przedmiotowa droga gminna publiczna nr 109517D podlegająca przebudowie znajduje się w Bogatyni. Jest to końcowy odcinek ul. Pocztowej o nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej o szer. 5,50-6,60 m, pobocza gruntowe. Ulica jednojezdniowa dwukierunkowa bez wydzielonego chodnika, posiadająca zjazdy na posesje. W pasie drogowym fragmentu ul. Pocztowej przeznaczonemu do przebudowy zlokalizowane są następujące obiekty, urządzenia i instalacje: przepusty; słupy oświetleniowe drogowe; podziemne kable instalacji oświetlenia drogowego; sieć wodociągowa; instalacja kanalizacji deszczowej; kanalizacja teletechniczna.  

Obecnie droga prowadzi przez byłe przejście graniczne powodując konieczność pokonywania trzech ostrych zakrętów. Ulica Pocztowa jest drogą gminną o długości około 3,5 km prowadzącą do przejścia granicznego polsko-czeskiego (Bogatynia - Kunratice). Jest to droga dwukierunkowa o nawierzchni asfaltowej. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa końcowego jej fragmentu (obecnie wyłączonego z użytkowania) o długości około 330 mb mająca na celu przywrócenie ruchu drogowego po dawnej prostolinijnej trasie.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.