Tak wynika z naszej sondy internetowej. Głosujący internauci zdecydowanie opowiedzieli się za nieprzeznaczaniem kolejnych 10 mln zł na basen. 

Basen obecnie widziany od strony ulicy Pocztowej, fot. bogatynia.info.pl

Zwycięzcę przetargu ogłoszono wczoraj. Gmina Bogatynia informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Budowa odkrytego basenu miejskiego wraz z budynkiem obsługi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąpielowej” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Techbud sp. z o.o. z Opola. Wynagrodzenie kosztorysowe brutto: 9.898.754,97 zł. - Oferta najkorzystniejsza spośród ofert niepodlegających odrzuceniu - uzyskała największą ilość punktów - poinformował burmistrz Wojciech Dobrołowicz w uzasadnieniu wyboru. W postępowaniu odrzucono firmę ze Zgorzelca. Wymagany termin wykonania zamówienia – do 360 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania placu budowy.

Przypomnijmy, że radni przeznaczyli dodatkowe 10 mln zł na "dokończenie" basenu - pisaliśmy o tym w artykule Budżet przegłosowany, tylko 9 radnych "za". Przetarg na naprawę basenu ogłaszany był już dwukrotnie, o czym informowaliśmy na naszych łamach, pisaliśmy również co wymaga "naprawienia": Za drogie oferty na naprawę basenu, drugi przetarg do unieważnienia. 30 października minionego roku ogłoszono drugie podejście do tematu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania budowy odkrytego basenu miejskiego wraz z budynkiem obsługi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Kąpielowej. Prace - jeśli zostanie wyłoniony wykonawca - potrwają rok. Oferty złożyły dwie firmy: z Opola z propozycją blisko 11 mln zł i ze Zgorzelca za prawie 12 mln zł. Dodatkowa oferta, która wpłynęła do urzędu od opolskiej firmy opiewa na niespełna 10 mln zł oznacza to, że pieniądze uchwalone przez radnych w budżecie mogą wystarczyć. 

Przypomnijmy, w grudniu ubiegłego roku radni zajęli się tematem zainicjowanym przez komisję ds. obywatelskich i rozwoju, czyli basenem. Przypomnijmy, że wielomilionowy przetarg na dokończenie prac nie może być rozstrzygnięty z powodu za drogich ofert.

Burmistrz przypomniał wówczas chronologicznie cały proces inwestycyjny zaczynając od podpisania Umowy w sierpniu 2017 roku do dnia dzisiejszego kiedy w urzędzie jest oferta na dokończenie tej inwestycji, której wartość sięga prawie 10 mln zł i jak się okazuje nie jest prawdopodobnie kwota ostateczna ze względu na fakt, że część zakresu prac będzie można określić dopiero po odkryciu. Pani skarbnik przypomniała że do chwili obecnej wydatkowano na zadanie związane z budową basenu 19 907 417,29 zł brutto, na bieżące utrzymanie wydatkowano już 881 526,56 zł w tej kwocie jest również opłata legalizacyjna tj. 250 tys. zł. Nie można zapomnieć również o zobowiązaniach „wątpliwych” opiewających na kwotę 1 499 276,67 zł która jest kwestionowana przez gminę - informował radny Zawada.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.