Na wczorajszej sesji Rada Miejska wprowadziła nowe opłaty za odpady. Teraz będziemy płacić 39 zł od każdej osoby za odpady segregowane. Poprzednia opłata uchwalona w 2020 roku wynosiła 24 zł. 

Już w artykule Czy grozi nam "paraliż śmieciowy"? opisywaliśmy możliwe podwyżki za gospodarkę odpadami w Bogatyni. Do "przetargu śmieciowego" organizowanego przez Bogatynię jak co roku zgłosiło się jedynie Gminne Przedsiębiorstwo Oczyszczania. Problem w tym, że oferta jest 7 milionów (sic!) złotych wyższa niż zaplanowano na ten cel w budżecie. Pieniędzy na różnicę najlepiej poszukać w kieszeniach mieszkańców. Przypomnijmy, że dla firmy gmina kupiła nowe śmieciarki na ok. 2 mln zł, a pod koniec ubiegłego roku wsparła dotacją prawie 3 mln zł (vide GPO dostanie 2,8 mln zł z budżetu. Wkład pozwoli na "dalsze istnienie").  

Poprzednia podwyżka była w 2020 roku (vide Radni uchwalili podwyżki za śmieci). Wówczas opłatę podniesiono z 15 na 24 zł. Wczoraj cenę podniesiono do 39 zł za osobę miesięcznie. Ulgą wydaje się "obniżenie" kary dla niesegregujących z 4-krotności (kwoty 24 zł) na 2-krotność (kwoty 39 zł). Kolejną ulgą będzie 4 zł zwolnienia za osobę dla posiadających kompostowniki na bioodpady. 

"Za" uchwałą głosowało 12 radnych, "przeciw" 1, "Wstrzymało się" 3, a "nieobecnych" było 5 radnych. Wyniki imienne: ZA (12) Jakub Biniasz, Dorota Bojakowska, Piotr Kawecki, Eugeniusz Kubica, Michał Kubica,
Ryszard Morawski, Radosław Niementowski, Artur Oliasz, Barbara Otrociuk, Krzysztof Peremicki, Zbigniew Szatkowski, Dominik Zawada. PRZECIW (1) Krystian Bajsarowicz. WSTRZYMAŁ SIĘ (3) Filip Barbachowski, Tomasz Korniak , Jerzy Wiśniewski. NIEOBECNI (5) Krystyna Dudziak-Piwowarska, Marek Marczak, Krzysztof Musielak, Dawid Szczepanik, Tomasz Wiśniewski.   

- Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych w wysokości 39,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. (...) Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości (...) nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości stanowiącej dwukrotność stawki (...) w kwocie 78,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. (...) Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość - możemy przeczytać w uchwale

Ustalono również stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości:

1) za pojemnik/worek o pojemności 601 -10,00 zł

2) za pojemnik/worek o pojemności 1201 — 20,00 zł

3) za pojemnik o pojemności 2401 - 40,00 zł

4) za pojemnik o pojemności 11001 -183,00 zł

5) za pojemnik o pojemności 70001 -1 167,00 zł

Analogicznie dwa razy tyle jeśli właściciel nie segreguje odpadów. 

Ryczałtowa roczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 206,19 zł.

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.