Pomysłów na rowerowe ożywienie Bogatyni było wiele, w większości zostały na papierze. W przyszłym roku jest szansa, że niektóre doczekają się realizacji. Trasy rowerowe po hałdzie czekają na odkrycie od lat.

Rowerem po hałdzie, fot. archiwum bogatynia.info.pl

Każdy, kto choć odrobinę lubi adrenalinę na dwóch kółkach, na hałdzie jeździł. Trasy na zwałowisku zewnętrznym kopalni są, ale trudno tam trafić i nigdzie o nich nie przeczytacie. Może to się mieni? 

Radny Dominik Zawada zwrócił się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Miasta i Gminy Bogatynia na rok 2023 środków w wysokości 60 tys. zł na realizację zadania związanego z wytyczeniem zielonych szlaków pieszo- rowerowych w obrębie MiG Bogatynia, na terenie po byłym zwałowisku zewnętrznym, które aktualnie jest w zarządzie Lasów Państwowych - Nadleśnictwo Pieńsk - Leśnictwo Bogatynia. Zadanie obejmowałoby wykonanie i montaż tablic informacyjnych oraz znaków kierunkowych wzdłuż wytyczonych szlaków.

- Planowane wytyczenie i oznaczenie zielonych szlaków pieszo- rowerowych na terenie byłego zwałowiska zewnętrznego miałoby na celu rozpropagowanie tego miejsca wśród mieszkańców Bogatyni i wykorzystanie jego potencjału turystycznego. Aktualnie mieszkańcy naszego miasta nie korzystają z walorów tego miejsca z powodu braku wiedzy na temat możliwości poruszania się w tym obszarze. Wskazanie kierunków oraz możliwości rekreacyjnych w zalesionej części zwałowiska umożliwiłoby mieszkańcom rozwój w dziedzinie sportowej i jednocześnie zdrowotnej. Ponadto, wytyczenie zielonych szlaków pieszo - rowerowych wpłynęłoby na zwiększenie atrakcyjności naszej gminy oraz stanowiłoby przykład zrekultywowania i udostępniania nowych, zielonych terenów pogórniczych. Planowane szlaki przebiegałyby po już istniejących, utwardzonych drogach, które pozostały po działalności górniczej kopalni lub zostały wykonane przez nadleśnictwo. Drogi, w dużej części, są w dobrym stanie technicznym, wyłożone płytami betonowymi lub wysypane kamieniem drogowym. Lasy Państwowe na podstawie ustawy o lasach, zezwalają, z pewnymi ograniczeniami na ruch pieszy i rowerowy w lesie i nie stawiają przeszkód chętnym na wprowadzenie nowych szlaków turystycznych - możemy przeczytać w uzasadnieniu wniosku opublikowanym przez radnego. 

Punkt początkowy szlaków miałby miejsce na "Zalewie" w Bogatyni. Tam również miałyby się znajdować tablice informacyjne z mapą terenu wraz z naniesionymi szlakami, podstawowymi danymi o ich długości, stopniu trudności i kolorystyce. Radny Zawada proponuje cztery potencjalne trasy: szlak A "Do Wigancic Żytawskich"; szlak B "Na szczyt Hałdy"; szlak C "Dookoła Hałdy" i szlak D "Na golonkę" - do Działoszyna.

Przypomnijmy, że w projekcie budżetu na 2023 rok urzędnicy zaplanowali również pieniądze na budowę drogi rowerowej na odcinku Bogatynia- Zatonie oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej Bogatyni przy ul. Opolowskiej, a także dokumentację budowy trasy rowerowej (ER3b) 701 Trzciniec - Krzewina, Porajów - Trzciniec. Wszystko razem za ok 1 mln zł. 

Podziel się ze znajomymi!

W celu zapewnienia jak najlepszych usług online, ta strona korzysta z plików cookies.

Jeśli korzystasz z naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na używanie naszych plików cookies.